กิจกรรม : กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๑๐๐ ปี ของนายพูน สีปะเสิด อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม : กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๑๐๐ ปี ของนายพูน สีปะเสิด อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

                    เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แขวงสะหวันนะเขตจัดพิธีวางกระเช้าดอกไม้ที่อนุสาวรีย์นายพูน สีปะเสิด เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๑๐๐ ปี ของนายพูน สีปะเสิด อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยนายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เป็นผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางกระเช้าดอกไม้ที่อนุสาวรีย์ฯ ด้วย

                    นายพูน สีปะเสิด เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคนแรก ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๗๕ – ๑๙๙๓

******************           

                                                                             สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

                                                                                      ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓