ข่าว : ปี ๒๕๖๒ สปป.ลาว ส่งออกเยื่อกระดาษจากไม้และเศษกระดาษ มูลค่าสูงถึง ๒๕๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ข่าวและกิจกรรม

ข่าว : ปี ๒๕๖๒ สปป.ลาว ส่งออกเยื่อกระดาษจากไม้และเศษกระดาษ มูลค่าสูงถึง ๒๕๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

          ในปี ๒๕๖๒ สปป.ลาว ส่งออกผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษจากไม้และเศษกระดาษรีไซเคิล มูลค่า ๒๕๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น ส่งออกไปจีน ๒๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทย ๐.๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเวียดนาม ๐.๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ จัดอยู่ในอันดับที่ ๔ ของสินค้าส่งออก รองจากการส่งออกไฟฟ้าที่มีมูลค่า ๑,๐๖๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทองมูลค่า ๕๕๐  ล้านดอลลาร์สหรัฐ และทองแดงมูลค่า ๔๐๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

          ปัจจุบัน สปป.ลาว มีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากไม้ของ บริษัท ซันเปเปอร์โฮลดิ้งลาว จำกัด (Sun Paper Holding Laos Co., Ltd.,) ตั้งอยู่ที่เมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต มีกำลังการผลิตเยื่อกระดาษถึงปีละ ๓๐๐,๐๐๐ ตัน และมีความต้องการไม้ยูคาลิปตัสมากถึง ๑ ล้านตันต่อปี โดยเยื่อกระดาษที่ผลิตได้ทั้งหมดจะส่งออกไปจีน

          แม้การส่งออกเยื่อกระดาษจากไม้และเศษกระดาษรีไซเคิลมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่ สปป.ลาว ยังนำเข้าเยื่อกระดาษจากต่างประเทศมูลค่าสูงถึง ๒๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยนำเข้าจากจีน ๑๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ สหรัฐอเมริกา ๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เกาหลีใต้ ๗.๗ หมื่นดอลลาร์สหรัฐ ฮ่องกง ๗.๒ หมื่นดอลลาร์สหรัฐ และไทย ๖.๒ หมื่นดอลลาร์สหรัฐ

          สปป.ลาว ส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ยูคาลิปตัสอย่างเป็นระบบภายในประเทศ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้ยูคาลิปตัสเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของโรงงานและลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ 

* * * * * * * * * * *

          ที่มา - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางการค้าของ สปป.ลาว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ และหนังสือพิมพ์ข่าวสารประเทศลาว วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑