ข่าว : บริษัทพอนทิบเจียนตาลงทุน ๑๐๒ พันล้านกีบเพื่อปลูกผลไม้ที่แขวงสาละวัน ข่าวและกิจกรรม

ข่าว : บริษัทพอนทิบเจียนตาลงทุน ๑๐๒ พันล้านกีบเพื่อปลูกผลไม้ที่แขวงสาละวัน

          แผนกแผนการและการลงทุนแขวงสาละวันจัดพิธีลงนามสัญญาโครงการส่งเสริมประชาชนปลูกผลไม้ ๑๕ ชนิด มูลค่าการลงทุนทั้งหมด ๑๐๒ พันล้านกีบ ระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงสาละวัน กับนายหวู เจียน วู ประธานบริษัทพอนทิบเจียนตาการเกษตร จำกัด   

          โครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนในรูปแบบ ๒+๓ โดยประชาชนเป็นผู้ลงทุน ๒ ส่วน ได้แก่ ที่ดินและแรงงาน และ บริษัทรับผิดชอบ ๓ ส่วน ได้แก่ เงินทุน เมล็ดพันธุ์พืช/วิชาการ และการตลาด โดยมีพื้นที่เป้าหมายขนาด ๗๓๕ เฮกตาร์ ที่เมืองวาปี แขวงสาละวัน ผลไม้เป้าหมายที่จะส่งเสริมให้มีการปลูกเช่น กล้วย ลำไย เงาะ ทุเรียน มะขาม มะม่วง ขนุน และมังคุด บริษัทจะดำเนินการในเรื่องการบุกเบิกพื้นที่ และเตรียมดิน รวมทั้งจะมอบพันธุ์ไม้ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒,๔๐๐ ต้นต่อเฮกตาร์ โดยคาดว่าจะให้ผลผลิต ๒๕ กิโลกรัมต่อต้น

********************

          ที่มา - เว็บไซต์เศรษฐกิจการค้า วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓