ศูนย์บริการข้อมูลด้านธุรกิจ

ศูนย์บริการข้อมูลด้านธุรกิจ

สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนใน 6 แขวงใต้ (คำม่วน สะหวันนะเขต จำปาสัก เซกอง สาละวัน อัดตะปือ) ได้ที่ bic.svk@mfa.mail.go.th หรือ bicsvk@gmail.com