• เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หากคนไทยที่อาศัยอยู่ใน 6 แขวงทางใต้ของ สปป.ลาว (คำม่วน สะหวันนะเขต สาละวัน จำปาสัก เซกอง และอัดตะปือ) ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อหมายเลขฉุกเฉินของ สกญ.ฯ ได้ที่ +856 20 95 208 537

กิจกรรม 

ดูทั้งหมด

ประกาศ 

ดูทั้งหมด

เวลาทำการ (Office Hours) 

Office Hours:
8.30 – 16.30 hours
Monday 
– Friday
(except Thai & Lao Official Holidays)

Visa Application Hours:
09.00 – 11.00 hours
Monday 
– Friday
(except Thai & Lao Official Holidays)

Visa Collection Hours:
14.00 
16.00 hours
on the next working day             

ติดต่อ (Contact) 

Address: No.9 Road Ban Huameuang N, Kaysone Phomvihane City, Savannkhet Province, Lao PDR 

Tel. (856-41) 212-373

Fax. (856-41) 212-370

E-mail: thaiconsulate.svk@mfa.mail.go.th