กระทรวงการต่างประเทศ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก

 

นายสาโรจน์ ธนสันติ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก

 

นายสาโรจน์ ธนสันติ ได้เดินทางมาถึงกรุงซันติอาโก สาธารณรัฐชิลี เมื่อค่ำวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
พร้อมนางกนิษฐา ธนสันติ คู่สมรส เพื่อรับหน้าที่เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐชิลี คนที่ 8

นายสาโรจน์ฯ ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตและรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2559 ก่อนมารับหน้าที่ที่สาธารณรัฐชิลี

นายสาโรจน์ฯ จบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ และปริญญาโท M.S. in
Management, Abilene Christian University, Texas, U.S.A. ในปี 2523 และ 2526 ตามลำดับ
และเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ 61 ปี 2551

เริ่มรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศเมื่อเดือนมกราคม 2529 ในตำแหน่งนายเวรและเลขานุการตรี
กรมพิธีการทูต  เลขานุการโท กรมเศรษฐกิจ  เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก  
ที่ปรึกษา กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้  อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล  
ผู้อำนวยการกองยุโรป 2 (ยุโรปเหนือและยุโรปใต้) อุปทูต (พฤศจิกายน 2551 - สิงหาคม 2552)
และอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก  รองอธิบดีกรมพิธีการทูต  และอัครราชทูต
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ตามลำดับ

ในช่วงที่นายสาโรจน์ฯ ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นหัวหน้าทีมส่งมอบความช่วยเหลือจากประเทศไทยให้กับเฮติภายหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ครั้งใหญ่ในเฮติได้ 10 วัน โดยได้เดินทางเข้าไปปฎิบัติหน้าที่ในกรุง Port-au- Prince ประเทศเฮติ
ระหว่างวันที่ 22 - 30 มกราคม 2553 ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ แพทย์จาก
กระทรวงสาธารณสุข และนายทหารช่างจากกองทัพบกนอกจากภารกิจส่งมอบความช่วยเหลือจากไทยแล้ว
มีภารกิจสำคัญคือการช่วยเหลือและดูแลคนไทยที่อาศัยอยู่ในเฮติอีก 6 คน

ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

นายสาโรจน์ฯ ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดคือ ประถมาภรณ์ช้างเผือก

เอกอัครราชทูตสาโรจน์ ธนสันติ สมรสกับนางกนิษฐา ธนสันติ มีบุตรชาย 1 คน เด็กชายกานต์ณภัส ธนสันติ
(อายุ 13 ปี)

 

(วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559)