กระทรวงการต่างประเทศ

รายชื่อข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก1. H.E. Mrs. Sarikan Pholmani AMBASSADOR
    นางศริกานต์ พลมณี เอกอัครราชทูต
   
2. MS. BENJAPA TUBTHONG MINISTER COUNSELLOR
  นางสาวเบญจาภา ทับทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา
   
3. MS. NILOBOL PIMDEE COUNSELLOR
  นางสาวนิโลบล พิมพ์ดี ที่ปรึกษา
   
4. MS. DUANGPON DARONGSUWAN SECOND SECRETARY
   นางสาวดวงพร ดรงค์สุวรรณ เลขานุการโท
   
5. MRS. WANIDA KALIMUTHOO ATTACHÉ (ADMINISTRATIVE)
    นางวนิดา กาลีมูตู ผู้ช่วยเลขานุการ

 

Office of Commercial Affair
Avenida Andres Bello 2777
Oficina 2802,Las Condes,
Santiago,Republic of Chile

Tel. (56-2) 2203-3386,2203-3387
Fax: (56-2) 2203-3391
E-mail: thaitrade@ttcsantiago.cl

MS. CHULALAK KHEMTHONG

MINISTER COUNSELLOR

นางสาวจุฬาลักษณ์ เข็มทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา