กิจกรรมสำคัญ News

กิจกรรมสำคัญ

 • การเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา
  การเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา
  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 นายสาโรจน์ ธนสันติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก และภรรยา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานฉลองวันวิสาขบูชา ซึ่งจัดโดยชุมชนชาวพุทธในชิลี
  5 ก.ค. 2560
 • โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยสู่สาธารณชนชิลีผ่านศิลปะและวัฒนธรรมไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก
  โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยสู่สาธารณชนชิลีผ่านศิลปะและวัฒนธรรมไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก
  คณะนาฏศิลป์ไทยนำโดย ดร. สุรัตน์ จงดา (ครูไก่) ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วยนักแสดงและนักดนตรีรวม 15 คน ได้แก่ นายวัชรากร บุญเพ็ง (ช้าง) นายธราธิป สิทธิชัย (หนุ่ม) นายบัณฑิต กลิ่นสุคนธ์ (ต้น) นายวิชัย ภู่เพ็ชร์ (แตง) นายวุฒธิชัย ลื่มเชย (อ๊อด) นายยุทธนา อัมระรงค์ (เอ็ม) นายวีระพงษ์ ดรละคร (อั๋น) นายพีระพัฒน์ พจน์สุข (แม็ค) นายอัษฎาวุฒิ จูไหล (นิว) นายพงศ์ภรณ์ ภิวัฒน์นิธิกร (เพชร) น.ส. จุฑามาส สามัญ (ปู)น.ส.นุชนาฎ สามัญ (เป้) น.ส. สุพัตรา สุบรรณพันธ์ (แอน) น.ส. กมลทิพย์ สารดี (แนน) ได้เสร็จสิ้นภารกิจการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่สาธารณรัฐชิลี ระหว่างวันที่ 15-26 เมษายน 2560 และออกเดินทางกลับประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ตามโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยสู่สาธารณชนชิลีผ่านศิลปะและวัฒนธรรมไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก
  29 เม.ย. 2560
 • การเสวนาโต๊ะกลมเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี
  การเสวนาโต๊ะกลมเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี
  เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ สถาานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ได้จัดเสวนาโต๊ะกลมระดับสูงเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ณ โรงแรม Ritz-Carlton กรุงซันติอาโก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับชิลี
  28 เม.ย. 2560
 • การดำเนินโครงการเผยแพร่อาหารไทยในชิลีอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียน Liceo Técnico Profesional People Help People เมือง Panguipulli
  การดำเนินโครงการเผยแพร่อาหารไทยในชิลีอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียน Liceo Técnico Profesional People Help People เมือง Panguipulli
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ได้ดำเนินโครงการเผยแพร่อาหารไทยอย่างต่อเนื่องในชิลี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน Liceo Técnico Profesional People Help People เมือง Panguipulli
  23 เม.ย. 2560
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก เยี่ยมชมเขตปลอดภาษี ZonAustral เมือง Punta Arenas
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก เยี่ยมชมเขตปลอดภาษี ZonAustral เมือง Punta Arenas
  เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสาโรจน์ ธนสันติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ได้พบหารือนาย Juan Carlos Goic Seoane ผู้ช่วยผู้จัดการด้านโลจิสติกส์ Zonaustra
  15 เม.ย. 2560