กิจกรรมสำคัญ : โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar energy) ที่เมือง Quilapilun ประเทศชิลี News

กิจกรรมสำคัญ : โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar energy) ที่เมือง Quilapilun ประเทศชิลี

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00-14.00 น. นายสาโรจน์ ธนสันติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก พร้อมด้วยนางพีรนาฏ ทองนพเนื้อ อิวารด์ เลขานุการเอก ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar energy) ที่เมือง Quilapilun ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงซันติอาโกไปทางเหนือโดยทางรถยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยโครงการฯ ดำเนินการโดยบริษัท SMA ได้เริ่มเปิดมาเมื่อไม่นานนี้ มีพื้นที่รวมประมาณ 140 เฮกตาร์ มีแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (solar panels) รวม 355,520 แผง มีกำลังผลิตไฟฟ้าขนาด 103 เมกะวัตต์ เทียบเท่ากับกำลังไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับ 120,000 ครัวเรือน มีเจ้าหน้าที่เทคนิค และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทำงานรวม 5 คน เป็นโครงการที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยควบคุมการทำงานโดยคอมพิวเตอร์

ในการดำเนินโครงการฯ บริษัท SMA เช่าพื้นที่สำหรับโครงการฯ จากบุคคลทั่วไป โดยทำสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 25 ปี (ซึ่งเป็นอายุการใช้งานของแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัท SMA ใช้) โดยบริษัท SMA ได้ลงทุนเงินจำนวนประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เงินลงทุนประมาณ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์) และใช้เวลาในการติดตั้งแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ก่อนการเปิดทำการประมาณ 18 เดือน

โครงการฯ เป็นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โครงการเดียวที่ตั้งอยู่ใกล้กับกรุงซันติอาโก นอกจากนั้น จะตั้งอยู่ในเขตทางตอนเหนือของ ปท. เป็นส่วนใหญ่