กิจกรรมสำคัญ : การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9 News

กิจกรรมสำคัญ : การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก สาธารณรัฐชิลี ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายสาโรจน์ ธนสันติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก เป็นประธานในพิธีและมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศตลอดจนชุมชนไทยในชิลีพร้อมครอบครัว เข้าร่วมงานประมาณ 30 คน