กิจกรรมสำคัญ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี ของอาเซียน News

กิจกรรมสำคัญ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี ของอาเซียน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี ของอาเซียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560