กิจกรรมสำคัญ : มหาวิทยาลัย Universidad Mayor ประเทศชิลีเปิดหลักสูตรระยะสั้น “Internship in Chilean Wine: Especially for people in the wine business” News

กิจกรรมสำคัญ : มหาวิทยาลัย Universidad Mayor ประเทศชิลีเปิดหลักสูตรระยะสั้น “Internship in Chilean Wine: Especially for people in the wine business”

มหาวิทยาลัย Universidad Mayor ประเทศชิลีเปิดหลักสูตรระยะสั้น (10 วัน) “Internship in Chilean Wine: Especially for people in the wine business” สอนเกี่ยวกับไวน์ชิลี และการทำธุรกิจไวน์กับชิลี รวมถึงขั้นตอนการผลิต กฎหมาย หรือทิศทางการค้า โดยมีผู้เชี่ยวชาญของชิลีด้านไวน์ ทั้งผู้ผลิต และ Sommelier เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกไวน์เพื่อการส่งออกไปสู่ทวีปเอเชีย นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้เยี่ยมชมไร่องุ่นสำคัญ ๆ ของชิลี รวมถึงโอกาสในการจับคู่ทางการค้ากับผู้ผลิตและผู้ส่งออกไวน์ชิลี หลักสูตรดังกล่าวจะเปิดสอนเป็นครั้งแรกในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 และครั้งที่สองในช่วงเดือนมีนาคม 2561 โดยมีค่าใช้จ่าย 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่ร่วมค่าที่พัก) หรือ 7,500 ดอลลาร์สหรัฐ (รวมค่าที่พัก) ทั้งนี้ นาย Esteban Taha Hinojosa ผู้ประสานการจัดทำหลักสูตร มหาวิทยาลัย Universidad Mayor ได้เข้าพบนายสาโรจน์ ธนสันติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรฯ เพื่อให้นักธุรกิจไทยที่สนใจสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับไวน์ชิลีต่อไป