ข่าวเด่น News

ข่าวเด่น

 • งานสงกรานต์ ณ กรุงริยาด ประจำปี ๒๕๖๒
  งานสงกรานต์ ณ กรุงริยาด ประจำปี ๒๕๖๒
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐–๑๔.๐๐ น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ร่วมกับชมรมคนไทยในกรุงริยาด และโรงเรียนในโครงการคืนภาษาไทยให้ลูกหลาน ได้จัดงานสงกรานต์และวันครอบครัวประจำปี ๒๕๖๒ มีชุมชนคนไทยและครอบครัวที่อาศัยในกรุงริยาดและเมืองใกล้เคียง เข้าร่วมงานประมาณ ๘๐ คน
  28 เม.ย. 2562
 • การจัดกงสุลสัญจรครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ เมืองคามิสมูเชต์ ซาอุดีอาระเบีย
  การจัดกงสุลสัญจรครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ เมืองคามิสมูเชต์ ซาอุดีอาระเบีย
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และสำนักงานแรงงานไทยในประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ แก่พี่น้องคนไทยที่พำนักในภาคใต้ของซาอุดีฯ ณ เมืองคามิสเชต์ (ห่างจากกรุงริยาดประมาณ ๙๐๐ กิโลเมตร) โดยมีคนไทยเข้าร่วมประมาณ ๔๕ คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นแรงงานไทย ๑๑ คนที่ทำงานมานานกว่า ๓๐ ปีขึ้นไป และอีก ๓๔ คน เป็นนักศึกษาไทยในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยคิงคอลิด (King Khalid University - KKU) ที่ได้รับทุนจากรัฐบาลซาอุดีฯ
  28 เม.ย. 2562
 • การจัดโครงการสร้างปฏิสัมพันธ์และเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาไทยในเลบานอน
  การจัดโครงการสร้างปฏิสัมพันธ์และเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาไทยในเลบานอน
  เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด นำโดยนายอนันต์ พิกุลทิพย์สาคร อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เดินทางไปจัดโครงการสร้างปฏิสัมพันธ์และเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาไทยในเลบานอน ณ โรงแรม The Key Aparthotel กรุงเบรุต เป็นเวลา ๑ วัน
  28 เม.ย. 2562
 • ประเทศไทยเข้าร่วมงาน International Day ครั้งที่ ๑๑ ที่ KFS กรุงริยาด
  ประเทศไทยเข้าร่วมงาน International Day ครั้งที่ ๑๑ ที่ KFS กรุงริยาด
  เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ร่วมกับโรงเรียนในโครงการคืนภาษาไทยให้ลูกหลานในกรุงริยาด ได้นำความเป็นไทยไปเผยแพร่ในงานวันนานาชาติ (International Day) ครั้งที่ ๑๑ ที่โรงเรียนกษัตริย์ไฟซอล (King Faisal School - KFS) ในกรุงริยาด อีกครั้งหลังจากได้เข้าร่วมงานนี้มาหลายปีติดต่อกัน
  27 ก.พ. 2562
 • การจัดกงสุลสัญจรครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ เมืองบูไรดาห์ ซาอุดีอาระเบีย
  การจัดกงสุลสัญจรครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ เมืองบูไรดาห์ ซาอุดีอาระเบีย
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต ณ กรุงริยาด ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และสำนักงานแรงงานไทยในประเทศซาอุดีอาระเบีย เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ และให้บริการตรวจสุขภาพและจ่ายยาฟรีตาม
  27 ก.พ. 2562