ข่าวเด่น News

ข่าวเด่น

 • งานวันเด็ก ๒๕๖๐ กรุงริยาด
  งานวันเด็ก ๒๕๖๐ กรุงริยาด
  ด้วยในวันนี้ วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งถือเป็นวันเด็กแห่งชาติของไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้ร่วมกับโรงเรียนคืนภาษาไทยให้ลูกหลานในกรุงริยาด จัดงานวันเด็กประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. โดยมีผู้เด็กและผู้ปกครอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเกือบ ๑๐๐ คน
  16 ม.ค. 2560
 • โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม E-Library หรือ " อัล-มักตาบะห์ อัช-ชามีละห์ " ครั้งที่ 2
  โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม E-Library หรือ " อัล-มักตาบะห์ อัช-ชามีละห์ " ครั้งที่ 2
  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ชมรมนักศึกษาไทยในกรุงริยาดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด จัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม E-Library หรือ " อัล-มักตาบะห์ อัช-ชามีละห์ " ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดที่ครอบคลุมสมบูรณ์ และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในวงการศึกษาในซาอุดีฯ เพื่อค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ในการทำรายงาน วิจัย หรือวิทยานิพนธ์ ฯลฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องไปเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าจากตำราที่เป็นกระดาษ หรือตำราที่เป็นหนังสือ ทำให้สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว นับเป็นโครงการเรียนรู้ที่มีประโยชน์สำหรับนักศึกษา
  2 ม.ค. 2560
 • อุปทูต ณ กรุงริยาด เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ OIC
  อุปทูต ณ กรุงริยาด เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ OIC
  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 นายดนัย เมนะโพธิ อุปทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วยนายฐานิศร์ ณ สงขลา กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Dr. Yousef Othaimeen เลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม (Secretary-General of the Organization of the Islamic Conference - OIC) ณ สำนักงานของ OIC ในเมืองเจดดาห์ เพื่อมอบสารแสดงความยินดีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ในโอกาสที่เลขาธิการ OIC ได้รับเลือกตั้งและเข้ารับหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง OIC กับประเทศไทย
  21 ธ.ค. 2559
 • กงสุลสัญจรครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ กรุงเบรุต ประเทศเลบานอน
  กงสุลสัญจรครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ กรุงเบรุต ประเทศเลบานอน
  เมื่อวันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายดนัย เมนะโพธิ อุปทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และสำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงริยาด ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ แก่ชุมชนคนไทยที่อาศัยในประเทศเลบานอน ซึ่งเป็นเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ
  14 ธ.ค. 2559
 • การจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (ครบ ๕๐ วัน) เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กรุงริยาดและกรุงเบรุต
  การจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (ครบ ๕๐ วัน) เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กรุงริยาดและกรุงเบรุต
  เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด นายดนัย เมนะโพธิ อุปทูต ณ กรุงริยาด ได้เป็นประธานนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยทีมประเทศไทย ณ กรุงริยาด และครอบครัว รวมถึงชุมชนไทยและครอบครัวที่อาศัยในกรุงริยาดและใกล้เคียงรวมกว่า ๒๐๐ คน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และเชิญชวนคนไทยและครอบครัวร่วมทำ ความดีถวายฯ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ โดยการทำความดีด้วยการให้ ดังพระราชดำรัสที่ว่า “ยิ่งให้ยิ่งได้” โดยเฉพาะการให้อภัยต่อกันซึ่งถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ควรพึงกระทำ รวมถึงการน้อมนำเอาพระราชดำรัสและศาสตร์ของพระราชา มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  8 ธ.ค. 2559