ข่าวเด่น News

ข่าวเด่น

 • เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 นายดนัย เมนะโพธิ อุปทูต ณ กรุงริยาด และคณะ ได้เข้าพบนาย Abdul Rahman S. Al-Otaishan ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมประจำมณฑลภาคตะวันออกของซาอุดีฯ ณ สภาหอการค้าฯ ที่เมืองดัมมาม
 • อุปทูต ณ กรุงริยาดเข้าพบรองผู้ว่าการมณฑลภาคตะวันออกของซาอุดีฯ
 • THAILAND@BISR 2017
  THAILAND@BISR 2017
  ประเทศไทยเข้าร่วมงานวัน Open Day ในสัปดาห์นานาชาติ (International Week) ที่โรงเรียนนานาชาติบริติชในกรุงริยาด (British International School in Riyadh-BISR)
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้รับเชิญจาก BISR ให้เข้าร่วมงาน International Week 2017 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณครูอาสาสมัครของโรงเรียนในโครงการคืนภาษาไทยให้ลูกหลานในกรุงริยาด ที่ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกบูธประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้แก่เด็ก ๆ และผู้สนใจกว่า 400 คน
  กิจกรรมออกบูธของประเทศไทย อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเผยแพร่โบรชัวร์ท่องเที่ยวไทย การเล่นเกมส์เขียนคำทักทาย “สวัสดี” และสาธิต "การไหว้" และการจัดอาหารว่างไทยให้เด็ก ๆ และผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลอง ซึ่งบูธไทยได้รับความสนใจเช่นเคย
  นอกจากนี้ กลุ่มตัวแทนของคุณครูยังได้รำเซิ้งโปงลางบนเวทีเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย ซึ่งได้สร้างความประทับใจและเพลิดเพลินใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง
  สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอขอบคุณโรงเรียนในโครงการคืนภาษาไทยให้ลูกหลานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันเป็นทูตวัฒนธรรมที่ดีของประเทศไทยในงานครั้งนี้ ซึ่งเชื่อว่า “THAILAND” คงจะได้เข้าไปอยู่ในใจของเด็กๆ และผู้เข้าร่วมงานหลาย ๆ คนเป็นที่เรียบร้อยด้วยแล้ว
  13 ก.พ. 2560
 • อุปทูต ณ กรุงริยาด และคณะเยือนภาคตะวันตกซาอุดีฯ
  อุปทูต ณ กรุงริยาด และคณะเยือนภาคตะวันตกซาอุดีฯ
  ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2560 อุปทูตดนัย เมนะโพธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด สำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงริยาด และสำนักนายกรัฐนตรี ได้เดินทางไปยังภาคตะวันตกของซาอุดีฯ เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย) แห่งราชอาณาจักรซาอุดีฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองเจดดาห์ ณ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ โดยมีสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ และสำนักงานส่งเสริมการค้าฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชทูตฯ
  ทั้งนี้ ทีมประเทศไทยฯ ได้ร่วมกันหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น (1) รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่สำคัญในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปีงบประมาณ 2560 และแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ต่อไป (2) พัฒนาการของความสัมพันธ์ไทย-ซาอุดีฯ ในด้านต่าง ๆ ที่เริ่มมีความคืบหน้าบ้างแล้ว โดยเฉพาะด้านการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับทางการซาอุดีฯ การขยายโอกาสทางการค้า/การลงทุน และความร่วมมือด้านวิชาการ (3) ความเคลื่อนไหวในองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation- OIC) ซึ่งไทยเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ และ (4) งานกงสุลและคุ้มครองคนไทย/แรงงานไทย เป็นต้น
  นอกจากนี้ อุปทูตและคณะยังได้มีโอกาสเข้าพบนักธุรกิจชั้นนำของท้องถิ่น อาทิ ประธานสมาคมผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับของเจดดาห์ ร้านเครื่องเงินและเครื่องประดับ และเจ้าของ Manuel Supermarket ซึ่งได้นำเข้าสินค้าจากประเทศไทยมาเป็นเวลานาน และมีแผนจะเดินทางไปเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่สำคัญของไทยในปีนี้ด้วย ด้วย อาทิ งานเครื่องประดับและอัญมณี 59th Bangkok Gems & Jewelry Fair (22 - 26 กุมภาพันธ์) และงานผลิตภัณฑ์อาหาร ThaiFex 2017 (31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน) ซึ่งผู้ประกอบการซาอุดีฯ ต่างชื่นชมในคุณภาพของสินค้าไทยและสนใจจะพิจารณานำเข้าสินค้าเพิ่มเติม ทั้งนี้ ฝ่ายไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการนำเข้าสินค้าไทยในซาอุดีฯ อย่างเต็มที่ และหวังว่า อนาคตทางการค้าของทั้งสองฝ่ายจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นภายหลังจากที่เมื่อเดือนตุลาคม 2559 รัฐบาลไทยและซาอุดีฯ ตกลงที่จะพิจารณาดำเนินการปรับความสัมพันธ์ระหว่างกัน
  อนึ่ง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 อุปทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับคณะผู้แทนฮัจย์ของประเทศไทยที่เดินทางมายังเมืองเจดดาห์เพื่อประชุมเตรียมการฮัจย์กับกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ของซาอุดีฯ ในการเตรียมอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญจากไทยที่จะเดินทางมายังเมืองมักกะห์ในช่วงเดือนกันยายน 2560 นี้ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้เป็นหน่วยงานหลักของไทยในพื้นที่ที่รับผิดชอบดูแลพี่น้องมุสลิมชาวไทยที่มาทำฮัจย์ในทุก ๆ ปีด้วยดีเสมอมา
  9 ก.พ. 2560
 • กงสุลสัญจรครั้ง ๒/๒๕๖๐ ที่ภาคตะวันออกของซาอุดีฯ ณ เมืองอัลโคบาร์
  กงสุลสัญจรครั้ง ๒/๒๕๖๐ ที่ภาคตะวันออกของซาอุดีฯ ณ เมืองอัลโคบาร์
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. นายดนัย เมนะโพธิ อุปทูต ณ กรุงริยาด และเจ้าหน้าที่สถาน เอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงริยาด ได้ไปให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ แก่พี่น้องชาวไทยที่อาศัยในภาคตะวันออกของซาอุดีฯ ณ โรงแรมโกลเด็นท์ทิวลิปเมืองอัลโคบาร์ (ห่างจากกรุงริยาดประมาณ ๔๓๐ กม.) โดยมีผู้เข้าร่วมเกือบ ๑๐๐ คน ในจำนวนนี้ ได้มาขอรับบริการทำหนังสือเดินทางกว่า ๓๕ คน ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนอีกเกือบ ๑๐ ราย และรับรองเอกสารนิติกรณ์ เอกสารทะเบียนราษฎร์ ๕ ราย ตลอดจนขอรับคำปรึกษาด้านคุ้มครองและแรงงานอีกเกือบ ๑๐ รายด้วย
  9 ก.พ. 2560