ข่าวเด่น News

ข่าวเด่น

 • กงสุลสัญจรครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ เมืองบูไรดาห์ ซาอุดีอาระเบีย
  กงสุลสัญจรครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ เมืองบูไรดาห์ ซาอุดีอาระเบีย
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และสำนักงานแรงงานไทยในประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และบริการตรวจสุขภาพฟรีตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ให้แก่พี่น้องชาวไทยที่อาศัยในเมืองบูไรดาห์และเมืองใกล้เคียงในมณฑลอัลกาซีม ทางภาคกลางของซาอุดีฯ (ห่างจากกรุงริยาดประมาณ ๓๖๐ กิโลเมตร)
  19 ก.พ. 2561
 • ประเทศไทยเข้าร่วมงาน Open Day ในสัปดาห์นานาชาติ (International Week 2018) ที่โรงเรียนนานาชาติบริติชในกรุงริยาด (British International School in Riyadh-BISR) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
  ประเทศไทยเข้าร่วมงาน Open Day ในสัปดาห์นานาชาติ (International Week 2018) ที่โรงเรียนนานาชาติบริติชในกรุงริยาด (British International School in Riyadh-BISR) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สถานทูตไทย ณ กรุงริยาด ได้เข้าร่วมงาน International Week 2018 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ตามคำเชิญของ BISR โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งอีกครั้งจากคณะครูอาสาสมัครของโรงเรียนในโครงการคืนภาษาไทยให้ลูกหลานในกรุงริยาด ที่ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ออกบูธประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและจัดกิจกรรมเผยแพร่ให้แก่เด็ก ๆ และผู้เข้าร่วมงานที่สนใจเกือบ 200 คนที่มาเยี่ยมชมบูธ THAILAND
  การจัดกิจกรรมเผยแพร่ประเทศไทยที่บูธ อาทิ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย การให้เด็ก ๆ เขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาไทยลงบนที่คั้นหนังสือไม้ของไทยและมอบเป็นของที่ระลึก การกล่าวทักทาย "สวัสดี" และ "ไหว้" แบบไทย การจัดขนมไทยให้เด็ก ๆ และผู้เข้าร่วมได้ลิ้มลอง เป็นต้น ซึ่งในปีนี้ บูธไทยก็ยังคงได้รับการตอบรับจากเด็ก ๆ และผู้สนใจเข้าชมเช่นเคย
  นอกจากนี้ โรงเรียนในโครงการคืนภาษาไทยฯ ยังได้จัดการแสดงระบำศรีวิชัยมาเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยบนเวทีของงานอีกด้วย ซึ่งได้สร้างความประทับใจและเพลิดเพลินแก่ผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยเลยทีเดียว
  สถานทูตฯ ขอขอบคุณคณะครูและอาสาสมัครของโรงเรียนในโครงการคืนภาษาไทยฯ ทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกับเจ้าหน้าสถานทูตฯ ออกบูธและเป็นทูตวัฒนธรรมไทยในครั้งนี้ ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง
  11 ก.พ. 2561
 • กงสุลสัญจรครั้ง ๑/๒๕๖๑ ที่ภาคตะวันออกของซาอุดีฯ ณ เมืองอัลโคบาร์
  กงสุลสัญจรครั้ง ๑/๒๕๖๑ ที่ภาคตะวันออกของซาอุดีฯ ณ เมืองอัลโคบาร์
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๘.๓๐ น. สถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และสำนักงานแรงงานไทยประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) ได้ไปให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ แก่พี่น้องชาวไทยที่อาศัยในภาคตะวันออกของซาอุดีฯ ณ โรงแรมอัลโกไซบี เมืองอัลโคบาร์ (ห่างจากกรุงริยาดประมาณ ๔๓๐ กม.) โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๔๐ คน ในจำนวนนี้ ได้มาขอรับบริการทำหนังสือเดินทาง ๒๑ ราย ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนอีก ๗ ราย ตลอดจนขอรับคำปรึกษาด้านคุ้มครองและแรงงานประมาณ ๑๐ รายด้วย
  21 ม.ค. 2561
 • งานวันเด็ก ๒๕๖๑ ที่กรุงริยาด
  งานวันเด็ก ๒๕๖๑ ที่กรุงริยาด
  ด้วยเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้ร่วมกับโรงเรียนคืนภาษาไทยให้ลูกหลานในกรุงริยาด จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด โดยมีผู้เด็ก ผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งสิ้นประมาณ ๘๐ คน
  14 ม.ค. 2561
 • การจัดงานวันชาติไทย ๒๕๖๐ ที่กรุงริยาด
  การจัดงานวันชาติไทย ๒๕๖๐ ที่กรุงริยาด
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๑.๓๐ น. ณ Tuwaiq Palace ในเขตคณะทูต ณ กรุงริยาด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติไทย โดยมีนายดนัย เมนะโพธิ อุปทูต เป็นประธานให้การต้อนรับ H.E. Mr. Sehmi bin Shuwaimi bin Fuwaiz ที่ปรึกษาพิเศษและผู้ตรวจราชการ สำนักงานกลางของผู้ว่าการมณฑลริยาด ในฐานะแขกเกียรติยศ
  4 ธ.ค. 2560