ข่าวเด่น News

ข่าวเด่น

 • การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
 • ทางการซาอุดีฯ ประกาศขยายระยะเวลาการนิรโทษกรรมให้แก่ชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายแรงงานและกฎหมายคนเข้าเมือง ออกไปอีก 30 วัน
 • กงสุลสัญจรครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ เมืองอัลโคบาร์ ซาอุดีอาระเบีย
  กงสุลสัญจรครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ เมืองอัลโคบาร์ ซาอุดีอาระเบีย
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายดนัย เมนะโพธิ อุปทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และสำนักงานแรงงานไทยในประเทศซาอุดีอาระเบีย (ณ กรุงริยาด) ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ แก่พี่น้องชาวไทยที่อาศัยในภาคตะวันออกของซาอุดีฯ ณ โรงแรม Golden Tulip เมืองอัลโคบาร์ (ห่างจากกรุงริยาดประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร)
  ชุมชนไทยและครอบครัวประมาณ ๕๐ คนได้เข้าร่วมงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานไทยที่ทำงานมานานกว่า ๓๐ ปีแล้ว โดยมีผู้มาขอรับบริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity – C.I.) อีกจำนวนหนึ่ง เพื่อใช้เป็นเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเนื่องจากต้องการจะเข้าร่วมโครงการ “พาคนไทยกลับบ้าน” ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในช่วงที่ทางการซาอุดีฯ ประกาศนิรโทษกรรมแก่ชาวต่างชาติผู้กระทำผิดกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายแรงงาน ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
  นอกจากนี้ ยังมีแรงงานไทยที่ได้มาขอรับคำปรึกษาด้านคุ้มครองและแรงงานด้วย ซึ่งคนไทยทุกคนต่างยินดีที่คณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางมาให้บริการกงสุลอีกครั้งนับตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๐
  จนถึงขณะนี้ มีคนไทยในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ สมัครใจเข้าร่วมโครงการ “พาคนไทยกลับบ้าน” แล้วประมาณ ๔๐ ราย ซึ่งสำนักงานแรงงานไทยในประเทศซาอุดีฯ ได้ช่วยประสานให้คนไทยเดินทางกลับ ประเทศไทยแล้วเกือบ ๑๕ ราย ส่วนที่เหลือ บางรายยังคงมีความผิดจากคดีอื่นที่ยังไม่ได้ไปรับโทษ หรือได้รับ final exit visa แล้วแต่อยู่ระหว่างการซื้อตั๋วเครื่องบินกลับไทย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานแรงงานไทยฯ จะร่วมกันรณรงค์และพิจารณาให้ความช่วยเหลือคนไทยกลุ่มดังกล่าวให้ได้เดินทางกลับประเทศไทยต่อไป
  สำหรับการจัดกงสุลสัญจรครั้งต่อไป สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดจะเดินทางไปให้บริการแก่พี่น้องชุมชนไทยในเลบานอน ณ กรุงเบรุต ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
  19 พ.ค. 2560
 • ฝ่ายซาอุดีฯ แสดงความสนใจต่อแนวคิด SEP for SDGs ของไทย
  ฝ่ายซาอุดีฯ แสดงความสนใจต่อแนวคิด SEP for SDGs ของไทย
  เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายดนัย เมนะโพธิ อุปทูต ณ กรุงริยาด ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับ ดร. อิบราฮิม เอ็ม
  บาเบลลี่ (Dr. Ibrahim M. Babelli) ปลัดกระทรวงเศรษฐกิจและวางแผนของซาอุดีฯ (Deputy Minister for Sectoral Development) เกี่ยวกับลู่ทางการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศระหว่างไทย-ซาอุดีฯ โดยเฉพาะการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development Goals – SEP for SDGs) ของฝ่ายไทย ซึ่งปลัดกระทรวงเศรษฐกิจฯ ซาอุดีฯ แสดงความสนใจที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับฝ่ายไทยในเรื่องนี้หากความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะได้รับการปรับฟื้นคืนสู่ปกติในอนาคต
  19 พ.ค. 2560
 • กงสุลสัญจรครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ เมืองคามิสมูเชต์
  กงสุลสัญจรครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ เมืองคามิสมูเชต์
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ นายดนัย เมนะโพธิ อุปทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และสำนักงานแรงงานไทยในประเทศซาอุดีอาระเบีย
  ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ และบริการตรวจสุขภาพฟรีตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ให้แก่พี่น้องชาวไทยที่อาศัยในเมืองคามิสมูเชต์
  ทางภาคใต้ของซาอุดีฯ และเมืองใกล้เคียง (ห่างจากกรุงริยาดประมาณ ๑,๐๐๐ กิโลเมตร)
  19 พ.ค. 2560