ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ขอเชิญชวนคนไทยในซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน (การบริจาคโลหิต) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ขอเชิญชวนคนไทยในซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน (การบริจาคโลหิต) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ขอเชิญชวนคนไทยในซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน (การบริจาคโลหิต) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงพยาบาล King Faisal Specialist Hospital and Research Centre กรุงริยาด

การแต่งกาย: เสื้อโปโลสีเหลือง หรือชุดสุภาพ โทนสีเหลือง พร้อมด้วยหมวก และผ้าพันคอจิตอาสา (หากมี)