ข่าวเด่น : อุปทูต ณ กรุงริยาด เข้าพบอธิการบดีของมหาวิทยาลัย Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University News

ข่าวเด่น : อุปทูต ณ กรุงริยาด เข้าพบอธิการบดีของมหาวิทยาลัย Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้เข้าพบอธิการบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University กรุงริยาด ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาจากประเทศไทยมาศึกษาเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและสาขาอื่นๆ ในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และในสถาบันภาษา รวม 30 คน โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยกับซาอุดีอาระเบีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเผยแพร่แนวคิดอิสลามสายกลาง (Moderate Islam) ซึ่งมหาวิทยาลัย Imam และฝ่ายไทยต่างเห็นพ้องตรงกัน และในการส่งเสริมให้นักศึกษาไทยเรียนภาษาอาหรับให้เชี่ยวชาญ โดยอุปทูตได้พบปะกับนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ ด้วย