ข่าวเด่น : อุปทูต ณ กรุงริยาด เข้าพบรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย King Saud University News

ข่าวเด่น : อุปทูต ณ กรุงริยาด เข้าพบรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย King Saud University

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้เข้าพบนาย Abdullah S. Al-Salman รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย King Saud University กรุงริยาด โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการเสริมสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันการศึกษาไทยกับซาอุดีอาระเบีย รวมถึงในกรอบความร่วมมือภายใต้กลุ่มพันธมิตรมหาวิทยาลัยในเอเชีย (The Asian Universities Alliance – AUA) ซึ่งมีมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียเป็นสมาชิก 15 แห่ง รวมถึง King Saud University และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย