ข่าวเด่น : ทางการซาอุดีอาระเบียประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับการกระทำความผิดในที่สาธารณะ News

ข่าวเด่น : ทางการซาอุดีอาระเบียประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับการกระทำความผิดในที่สาธารณะ

***ทางการซาอุดีอาระเบียประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับการกระทำความผิดในที่สาธารณะ***

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ขอแจ้งให้ทราบเรื่องทางการซาอุดีอาระเบียประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับการกระทำความผิดในที่สาธารณะ รวมทั้งบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งจำนวนค่าปรับมีความแตกต่างตามฐานความผิด และจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวกรณีกระทำผิดซ้ำ โดยให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการชี้มูลความผิดและให้ผู้กระทำผิดชำระเงินค่าปรับ