ข่าวเด่น : อุปทูต ณ กรุงริยาด เข้าเฝ้าฯ ผู้ว่าราชการมณฑลริยาด News

ข่าวเด่น : อุปทูต ณ กรุงริยาด เข้าเฝ้าฯ ผู้ว่าราชการมณฑลริยาด

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อัครราชทูต ณ กรุงริยาด ในฐานะอุปทูต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้เข้าเฝ้าฯ เจ้าชาย Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud ผู้ว่าราชการมณฑลริยาด ณ สำนักงานผู้ว่าราชการมณฑลริยาด โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาเมืองและการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว