ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่กรุงเบรุต News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่กรุงเบรุต

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่สาธารณรัฐเลบานอน ณ โรงแรม The Key ApartHotel กรุงเบรุต โดยนายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในนามของประชาชนไทยในสาธารณรัฐเลบานอนและนำประชาชนไทยร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

ในวันเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคล และได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประชาชนไทยที่เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล รวมถึงได้ให้บริการกงสุลสัญจรแก่ประชาชนไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเลบานอนด้วย