ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่กรุงริยาด News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่กรุงริยาด

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด โดยนายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในนามของประชาชนไทยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียและนำประชาชนไทยจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคล และได้จัดเลี้ยงอาหารค่ำแก่ประชาชนไทยที่เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้วย