ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้แก่ การให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่คนไทยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และการบริจาคโลหิต โดยนายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคนไทยในกรุงริยาดไปบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาล King Faisal Specialist Hospital and Research Centre กรุงริยาด เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒