ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด โดยนายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในนามของประชาชนไทยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียและสาธารณรัฐเลบานอน และนำประชาชนไทยจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยได้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศและได้จัดเลี้ยงอาหารค่ำแก่ประชาชนไทยที่เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้วย