ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด นำโดยนายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต