ประกาศ : แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยในเลบานอน (ปี 2562) กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด Information

ประกาศ : แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยในเลบานอน (ปี 2562) กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด

ไฟล์แนบ