ประกาศ : แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยในซาอุดิอาระเบีย (ปี 2562) (ภาคเหนือ/ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคใต้) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด Information

ประกาศ : แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยในซาอุดิอาระเบีย (ปี 2562) (ภาคเหนือ/ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคใต้) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด

ไฟล์แนบ