กระทรวงการต่างประเทศ

Address

Diplomatic Quarter,
P.O. Box 94359,
Riyadh 11693

Map

Official Days & Hours:
  Sunday - Thursday
  08.00 - 15.00 Hours
 
  Visa Hours :
     09.00 - 12.00 Hours
  Official Weekend :
     Friday & Saturday