• หมายเลข Hotline สายด่วน  เพื่อบริการคนไทย (+966) 056 191 2260 (ฝ่ายกงสุล), (+966) 050 900 2103 (ฝ่ายแรงงาน)

ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • เทศกาลอาหารไทยฮาลาล Thai Halal Food Festival 2015
  เมื่อวันที่ 26 - 30 กันยายน 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ร่วมกับ Lulu Hypermarkets สาขา Al-Murabba กรุงริยาด
 • กงสุลสัญจรที่เมืองซากาก้าและเมืองคามิสมูเชต
  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ร่วมกับสำนักงานแรงงาน กรุงริยาด ได้เดินทางไปจัดกงสุลสัญจรให้แก่คนไทยที่อาศัยอยู่ที่เมืองซากาก้า ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงริยาก 1,300 กิโลเมตร มีผู้มารับบริการทั้งหมด 15 ราย มาทำหนังสือเดินทาง 5 ราย และมาขอรับคำปรึกษาด้านต่างๆ 10 ราย และเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ร่วมกับสำนักงานแรงงาน กรุงริยาด ได้เดินทางไปจัดกงสุลสัญจรให้แก่คนไทยที่อาศัยอยู่ที่เมืองคามิสมูเชต ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงริยาก 1,300 กิโลเมตร ซึ่งมีคนไทยมารับบริการต่อบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 16 ราย ทำหนังสือเดินทาง จำนวน 9 ราย และขอรับคำปรึกษาด้านต่างๆ ราย 35 ราย การจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พี่น้องคนไทยพอใจกับการอำนวยความสะดวกครั้งนี้ ทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี จนลุล่วงไปด้วยดี
 • กงสุลสัญจรที่เมืองอัลโคบาร์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
  เมื่อศุกร์วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 สถานเอกอัครราชทูต ได้เดินทางไปจัดกงสุลสัญจรให้แก่คนไทยที่อาศัยอยู่ที่เมืองอัลโคบาร์และเมืองไกล้เคียง ที่ Ramada gulf HOTEL
 • ภริยาหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตสานความสัมพันธ์
  สมาคมภริยาของหัวหน้าผู้แทนทางการทูต เป็นสมาคมที่เกิดขึ้นจากคู่สมรสของหัวหน้าผู้แทนทางการทูตจาก 60 ประเทศ พบปะสังสรรค์กันที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตของบรูไนเพื่อเฉลิมฉลองและทบทวนกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ของปี 2013

ประกาศ ประกาศ 

ดูทั้งหมด

Diplomatic Quarter,
P.O. Box 94359,
Riyadh 11693

Tel.   (966-11) 488-1174, 488-0797,
        
(966-11) 488-0300, 488-1507
Fax.  (966-11) 488-1179

E-mail. thairuh@mfa.go.th

MAP

Official Days & Hours:
  Sunday - Thursday
  08.00 - 15.00 Hours
 
  Visa Hours :
     09.00 - 12.00 Hours
  Official Weekend :
     Friday & Saturday
 

 

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด
 • ThaiBiz
 • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • Tourism Authority of Thailand
 • Royal Thai Government
 • thaitrade
 • Thaiembassies and Consulates
 • http://www.bangkoksite.com/
 • http://www.sauditimes.com/
 • http://www.saudinf.com/
 • thaiembassy.org/jeddah