• หมายเลข Hotline สายด่วน  เพื่อบริการคนไทย (+966) 055 462 2005 / 055 798 2002 (ฝ่ายกงสุล), (+966) 050 900 2103 (ฝ่ายแรงงาน)

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • กงสุลสัญจรครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ เมืองอัลโคบาร์ ซาอุดีอาระเบีย
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายดนัย เมนะโพธิ อุปทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และสำนักงานแรงงานไทยในประเทศซาอุดีอาระเบีย (ณ กรุงริยาด) ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ แก่พี่น้องชาวไทยที่อาศัยในภาคตะวันออกของซาอุดีฯ ณ โรงแรม Golden Tulip เมืองอัลโคบาร์ (ห่างจากกรุงริยาดประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร) ชุมชนไทยและครอบครัวประมาณ ๕๐ คนได้เข้าร่วมงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานไทยที่ทำงานมานานกว่า ๓๐ ปีแล้ว โดยมีผู้มาขอรับบริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity – C.I.) อีกจำนวนหนึ่ง เพื่อใช้เป็นเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเนื่องจากต้องการจะเข้าร่วมโครงการ “พาคนไทยกลับบ้าน” ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในช่วงที่ทางการซาอุดีฯ ประกาศนิรโทษกรรมแก่ชาวต่างชาติผู้กระทำผิดกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายแรงงาน ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ยังมีแรงงานไทยที่ได้มาขอรับคำปรึกษาด้านคุ้มครองและแรงงานด้วย ซึ่งคนไทยทุกคนต่างยินดีที่คณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางมาให้บริการกงสุลอีกครั้งนับตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๐ จนถึงขณะนี้ มีคนไทยในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ สมัครใจเข้าร่วมโครงการ “พาคนไทยกลับบ้าน” แล้วประมาณ ๔๐ ราย ซึ่งสำนักงานแรงงานไทยในประเทศซาอุดีฯ ได้ช่วยประสานให้คนไทยเดินทางกลับ ประเทศไทยแล้วเกือบ ๑๕ ราย ส่วนที่เหลือ บางรายยังคงมีความผิดจากคดีอื่นที่ยังไม่ได้ไปรับโทษ หรือได้รับ final exit visa แล้วแต่อยู่ระหว่างการซื้อตั๋วเครื่องบินกลับไทย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานแรงงานไทยฯ จะร่วมกันรณรงค์และพิจารณาให้ความช่วยเหลือคนไทยกลุ่มดังกล่าวให้ได้เดินทางกลับประเทศไทยต่อไป สำหรับการจัดกงสุลสัญจรครั้งต่อไป สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดจะเดินทางไปให้บริการแก่พี่น้องชุมชนไทยในเลบานอน ณ กรุงเบรุต ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
 • ฝ่ายซาอุดีฯ แสดงความสนใจต่อแนวคิด SEP for SDGs ของไทย
  เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายดนัย เมนะโพธิ อุปทูต ณ กรุงริยาด ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับ ดร. อิบราฮิม เอ็ม บาเบลลี่ (Dr. Ibrahim M. Babelli) ปลัดกระทรวงเศรษฐกิจและวางแผนของซาอุดีฯ (Deputy Minister for Sectoral Development) เกี่ยวกับลู่ทางการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศระหว่างไทย-ซาอุดีฯ โดยเฉพาะการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development Goals – SEP for SDGs) ของฝ่ายไทย ซึ่งปลัดกระทรวงเศรษฐกิจฯ ซาอุดีฯ แสดงความสนใจที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับฝ่ายไทยในเรื่องนี้หากความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะได้รับการปรับฟื้นคืนสู่ปกติในอนาคต
 • กงสุลสัญจรครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ เมืองคามิสมูเชต์
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ นายดนัย เมนะโพธิ อุปทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และสำนักงานแรงงานไทยในประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ และบริการตรวจสุขภาพฟรีตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ให้แก่พี่น้องชาวไทยที่อาศัยในเมืองคามิสมูเชต์ ทางภาคใต้ของซาอุดีฯ และเมืองใกล้เคียง (ห่างจากกรุงริยาดประมาณ ๑,๐๐๐ กิโลเมตร)

Diplomatic Quarter,
P.O. Box 94359,
Riyadh 11693

Tel.   (966-11) 488-1174, 488-0797,
        
(966-11) 488-0300, 488-1507
Fax.  (966-11) 488-1179

E-mail. thairuh@mfa.go.th

           consular_riyadh@hotmail.com

           (Visa inquiry only )

MAP

Official Days & Hours:
  Sunday - Thursday
  08.00 - 15.00 Hours
 
  Visa Hours :
     09.00 - 12.00 Hours
  Official Weekend :
     Friday & Saturday
 

 

 • ลงนาม
 • Thailand Elite
 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • ThaiBiz
 • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • Tourism Authority of Thailand
 • Royal Thai Government
 • thaitrade
 • Thaiembassies and Consulates
 • http://www.bangkoksite.com/
 • http://www.sauditimes.com/
 • http://www.saudinf.com/
 • thaiembassy.org/jeddah