• หมายเลข Hotline สายด่วน  เพื่อบริการคนไทย (+966) 058 221 7777 (ฝ่ายกงสุล), (+966) 050 900 2103 (ฝ่ายแรงงาน)

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนตร์เก่าใช้แล้ว
  ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนตร์เก่าใช้แล้ว
 • ประกาศ กงสุลสัญจร ณ เมือง ตาบู๊ก
  ประกาศ กงสุลสัญจร ณ เมือง ตาบู๊ก
 • THAILAND@BISR 2017
  ประเทศไทยเข้าร่วมงานวัน Open Day ในสัปดาห์นานาชาติ (International Week) ที่โรงเรียนนานาชาติบริติชในกรุงริยาด (British International School in Riyadh-BISR) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้รับเชิญจาก BISR ให้เข้าร่วมงาน International Week 2017 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณครูอาสาสมัครของโรงเรียนในโครงการคืนภาษาไทยให้ลูกหลานในกรุงริยาด ที่ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกบูธประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้แก่เด็ก ๆ และผู้สนใจกว่า 400 คน กิจกรรมออกบูธของประเทศไทย อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเผยแพร่โบรชัวร์ท่องเที่ยวไทย การเล่นเกมส์เขียนคำทักทาย “สวัสดี” และสาธิต "การไหว้" และการจัดอาหารว่างไทยให้เด็ก ๆ และผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลอง ซึ่งบูธไทยได้รับความสนใจเช่นเคย นอกจากนี้ กลุ่มตัวแทนของคุณครูยังได้รำเซิ้งโปงลางบนเวทีเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย ซึ่งได้สร้างความประทับใจและเพลิดเพลินใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอขอบคุณโรงเรียนในโครงการคืนภาษาไทยให้ลูกหลานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันเป็นทูตวัฒนธรรมที่ดีของประเทศไทยในงานครั้งนี้ ซึ่งเชื่อว่า “THAILAND” คงจะได้เข้าไปอยู่ในใจของเด็กๆ และผู้เข้าร่วมงานหลาย ๆ คนเป็นที่เรียบร้อยด้วยแล้ว
 • อุปทูต ณ กรุงริยาด และคณะเยือนภาคตะวันตกซาอุดีฯ
  ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2560 อุปทูตดนัย เมนะโพธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด สำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงริยาด และสำนักนายกรัฐนตรี ได้เดินทางไปยังภาคตะวันตกของซาอุดีฯ เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย) แห่งราชอาณาจักรซาอุดีฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองเจดดาห์ ณ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ โดยมีสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ และสำนักงานส่งเสริมการค้าฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งนี้ ทีมประเทศไทยฯ ได้ร่วมกันหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น (1) รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่สำคัญในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปีงบประมาณ 2560 และแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ต่อไป (2) พัฒนาการของความสัมพันธ์ไทย-ซาอุดีฯ ในด้านต่าง ๆ ที่เริ่มมีความคืบหน้าบ้างแล้ว โดยเฉพาะด้านการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับทางการซาอุดีฯ การขยายโอกาสทางการค้า/การลงทุน และความร่วมมือด้านวิชาการ (3) ความเคลื่อนไหวในองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation- OIC) ซึ่งไทยเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ และ (4) งานกงสุลและคุ้มครองคนไทย/แรงงานไทย เป็นต้น นอกจากนี้ อุปทูตและคณะยังได้มีโอกาสเข้าพบนักธุรกิจชั้นนำของท้องถิ่น อาทิ ประธานสมาคมผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับของเจดดาห์ ร้านเครื่องเงินและเครื่องประดับ และเจ้าของ Manuel Supermarket ซึ่งได้นำเข้าสินค้าจากประเทศไทยมาเป็นเวลานาน และมีแผนจะเดินทางไปเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่สำคัญของไทยในปีนี้ด้วย ด้วย อาทิ งานเครื่องประดับและอัญมณี 59th Bangkok Gems & Jewelry Fair (22 - 26 กุมภาพันธ์) และงานผลิตภัณฑ์อาหาร ThaiFex 2017 (31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน) ซึ่งผู้ประกอบการซาอุดีฯ ต่างชื่นชมในคุณภาพของสินค้าไทยและสนใจจะพิจารณานำเข้าสินค้าเพิ่มเติม ทั้งนี้ ฝ่ายไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการนำเข้าสินค้าไทยในซาอุดีฯ อย่างเต็มที่ และหวังว่า อนาคตทางการค้าของทั้งสองฝ่ายจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นภายหลังจากที่เมื่อเดือนตุลาคม 2559 รัฐบาลไทยและซาอุดีฯ ตกลงที่จะพิจารณาดำเนินการปรับความสัมพันธ์ระหว่างกัน อนึ่ง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 อุปทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับคณะผู้แทนฮัจย์ของประเทศไทยที่เดินทางมายังเมืองเจดดาห์เพื่อประชุมเตรียมการฮัจย์กับกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ของซาอุดีฯ ในการเตรียมอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญจากไทยที่จะเดินทางมายังเมืองมักกะห์ในช่วงเดือนกันยายน 2560 นี้ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้เป็นหน่วยงานหลักของไทยในพื้นที่ที่รับผิดชอบดูแลพี่น้องมุสลิมชาวไทยที่มาทำฮัจย์ในทุก ๆ ปีด้วยดีเสมอมา

ประกาศ ประกาศ 

ดูทั้งหมด

Diplomatic Quarter,
P.O. Box 94359,
Riyadh 11693

Tel.   (966-11) 488-1174, 488-0797,
        
(966-11) 488-0300, 488-1507
Fax.  (966-11) 488-1179

E-mail. thairuh@mfa.go.th

           consular_riyadh@hotmail.com

           (Visa inquiry only )

MAP

Official Days & Hours:
  Sunday - Thursday
  08.00 - 15.00 Hours
 
  Visa Hours :
     09.00 - 12.00 Hours
  Official Weekend :
     Friday & Saturday
 

 

 • ลงนาม
 • Thailand Elite
 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • ThaiBiz
 • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • Tourism Authority of Thailand
 • Royal Thai Government
 • thaitrade
 • Thaiembassies and Consulates
 • http://www.bangkoksite.com/
 • http://www.sauditimes.com/
 • http://www.saudinf.com/
 • thaiembassy.org/jeddah