• หมายเลข Hotline สายด่วน  เพื่อบริการคนไทย (+966) 056 191 2260 (ฝ่ายกงสุล), (+966) 050 900 2103 (ฝ่ายแรงงาน)

ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • สถานทูตไทยติวเข้มสมาชิกชมรมนักศึกษาไทย ณ กรุงริยาดเพื่อเตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จ New
  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 สถานเอกอัคคราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยในกรุงริยาดและเมืองใกล้เคียง 4 แห่ง ได้แก่ Imam Muhammad Ibn Saud University, King Saud University, University of Princess Noura Abdulrahman และ University of Al Qassim รวมทั้งสิ้นกว่า 70 คน ซึ่งเป็นสมาชิกชมรมนักศึกษาไทย ณ กรุงริยาด เพื่ออบรมและให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาและใช้ชีวิตในซาอุดิอาระเบียในฐานะนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนจากรัฐบาลซาอุดีฯ นายดนัย เมนะโพธิ อุปทูต ณ กรุงริยาด ได้ให้โอวาทและเน้นย้ำให้นักศึกษาทุกคนตระหนักถึงเป้าหมายในการมาศึกษาต่อในฐานะตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับทุนและโอกาสอันดียิ่งนี้ โดยขอให้นักศีกษา ได้พิจารณาน้อมนำเอาปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกระแสโลกในปัจจุบัน มาประยุกต์ใช้กับแนวทางการดำเนินชีวิตและการศึกษา ของแต่ละคนเพื่อประโยชน์และความสำเร็จในอนาคต ทั้งนี้ ประธานชมรมนักศึกษาไทยฯ ได้นำเสนอประวัติ นโยบาย โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมฯ ที่เริ่มก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 โดยตัวแทนนักศึกษาของมหาวิยาลัยทั้งสามแห่งในกรุงริยาดได้นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย พร้อมนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แนะแนวทางการขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณในกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมฯ โดยเฉพาะการเขียนข้อเสนอโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการด้วย
 • ชุมชนไทยเข้มแข็งในเลบานอน New
  เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2559 นายดนัย เมนะโพธิ อุปทูต ณ กรุงริยาด และคณะได้เดินทางไปราชการ ที่เลบานอน และได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนคนไทยกว่า 30 คนที่อาศัยในกรุงเบรุต จากจำนวนคนไทยในเลบานอนทั้งหมดประมาณ 100 ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานเป็นช่างทำเครื่องประดับอัญมณี พนักงานนวดและสปา และพ่อครัวร้านอาหารญี่ปุ่น โดยต่างรู้สึกอบอุ่นและขอบคุณที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเบรุต คอยดูแลคุ้มครองคนไทยที่เลบานอนอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และขณะนี้ ได้มีการจัดตั้งชมรมคนไทย ในเลบานอนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานและร่วมมือช่วยเหลือกัน โดยหวังที่จะได้รับการสนับสนุนจากทางการในเรื่องต่าง ๆ ต่อไป โดยเฉพาะโครงการสอนภาษาอาหรับให้แก่คนไทยในกรุงเบรุตเพื่อประโยชน์ในการทำงานและใช้ชีวิตประจำวัน อุปทูตได้กล่าวชื่นชมในความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยในเลบานอนที่ได้ร่วมกันจัดตั้งชมรมดังกล่าว ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ของชมรมฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในเลบานอนต่อไป รวมทั้งได้ให้คำปรึกษาและแนะนำในด้านประเด็นแรงงานต่าง ๆ โดยให้ความเชื่อมั่นว่า สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ จะเป็นผู้แทนไทยในการคุ้มครองและ ดูแลผลประโยชน์คนไทยในเลบานอนได้เป็นอย่างดี ดังเช่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างแข็งขันมาโดยตลอด
 • รัฐบาลไทยมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียผ่านรัฐบาลเลบานอน
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 นายดนัย เมนะโพธิ อุปทูต ณ กรุงริยาด ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Rachid Derbas รัฐมนตรีว่าการกิจการสังคมของเลบานอน ที่กรุงเบรุต เพื่อแจ้งเรื่องรัฐบาลไทยประสงค์จะมอบเงินบริจาคจำนวน 1 แสนดอลลาร์สหรัฐให้แก่รัฐบาลเลบานอนเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้อพยพชาวซีเรียในเลบานอน ซึ่งเป็นนโยบายต่อเนื่องของรัฐบาลไทยที่ให้ความช่วยเหลือต่อมิตรประเทศอาหรับในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบจากสงคราม
 • คนไทยในเมืองอัล-โคบาร์และใกล้เคียงพอใจต่อการให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 1/2559
  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ โรงแรม Ramada Gulf Al-Khobar นายดนัย เมนะโพธิ อุปทูต ณ กรุงริยาด นำทีมเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยที่อาศัยในเมืองอัล-โคบาร์ (Al-Khobar) และใกล้เคียง เช่น ดัมมาม (Dammam) กาติฟ (Qatif) และจูเบล (Jubail) ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงริยาดไปทางตะวันออกประมาณ 430 กม. โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานแรงงาน ณ กรุงริยาด ร่วมเดินทางไปด้วย

ประกาศ ประกาศ 

ดูทั้งหมด

Diplomatic Quarter,
P.O. Box 94359,
Riyadh 11693

Tel.   (966-11) 488-1174, 488-0797,
        
(966-11) 488-0300, 488-1507
Fax.  (966-11) 488-1179

E-mail. thairuh@mfa.go.th

MAP

Official Days & Hours:
  Sunday - Thursday
  08.00 - 15.00 Hours
 
  Visa Hours :
     09.00 - 12.00 Hours
  Official Weekend :
     Friday & Saturday
 

 

 • ThaiBiz
 • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • Tourism Authority of Thailand
 • Royal Thai Government
 • thaitrade
 • Thaiembassies and Consulates
 • http://www.bangkoksite.com/
 • http://www.sauditimes.com/
 • http://www.saudinf.com/
 • thaiembassy.org/jeddah