ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนสอนภาษาไทยในสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงริยาด
  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 อุปทูต ณ กรุงริยาด ได้มอบเงินให้แก่โรงเรียนสอนภาษาไทยในสถานเอกอัครราชทูต เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูทุกคนที่ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการสอนบุตรหลานของคนไทยในกรุงริยาด การมอบเงินดังกล่าวเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนสอนภาษาไทย ให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและบุตรหลานของคนไทยจะได้พูด อ่าน เขียนภาษาไทยกันได้ และนำไปใช้ประโยชน์กันต่อไปในภายภาคหน้า
 • กงสุลสัญจรที่เมืองอัลโคบาร์ วันที่ 19 กันยายน 2557
  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 สถานเอกอัครราชทูต ได้จัดกงสุลสัญจรให้แก้คนไทยที่เมืองอัลโคบาร์และเมืองไกล้เคียง ณ โรงแรมอัลโกซัยบี เมืองอัลโคยาร์ ซึ่งมีคนไทยมาทำหนังสือเดินทาง จำนวน 17 ราย และทำนิติกรณ์อีก 2 ราย รวม 19 ราย การจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พี่น้องคนไทยพอใจการอำนวยความสะดวกครั้งนี้ เนื่องจากมีเวลากระชั้นชิดมาก แต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี จนลุล่วงไปด้วยดี
 • จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่นักศึกษาไทยในกรุงริยาด เนื่องในโอกาสสิ้นสุดเดือนรอมฎอน
  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเนื่องในโอกาสสิ้นสุดเดือนรอมฎอน แก่นักศึกษาไทยในกรุงริยาด จาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยคิงซาอุด มหาวิทยาลัยอิหม่าม และ มหาวิทยาลัยเจ้าหญิงโนราห์ มีนักศึกษามาร่วมงานประมาณ 80 คน ในการนี้ ท่านอุปทูตได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาผู้ที่เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดอบรมโครงการนี้ขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา
 • จัดงานส่งเสริมสินค้าและธุรกิจฮาลาลในซาอุดีอาระเบีย "Halal Made in Thailand"
  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด ได้จัดงานส่งเสริมสินค้าและธุรกิจฮาลาลในซาอุดีอาระเบีย "Halal Made in Thailand" ที่ทำเนียบอุปทูต มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 60 คน

ประกาศ ประกาศ 

ดูทั้งหมด
 • ท่าทีของไทยต่อสถานการณ์ในปาเลสไตน์
  ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์การโจมตีโต้ตอบกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นั้น ประเทศไทยมีความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อความเป็นปรปักษ์ที่ลุกลามเพิ่มขึ้นระหว่างฉนวนกาซากับอิสราเอล ซึ่งทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ประเทศไทยขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดและหยุดการกระทำที่มุ่งร้ายต่อกันทั้งหมดเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพลเรือนผู้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะเด็กและสตรีที่ตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง ประเทศไทยขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการแสวงหาข้อยุติที่ยั่งยืน ต่อความขัดแย้งที่มีมายาวนานนี้ ซึ่งสามารถบรรลุได้ด้วยการเจรจาโดยสันติเท่านั้น
 • ข้อควรระวังเกี่ยวกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในซาอุดีอาระเบีย
  ตามที่ได้มีการแพร่ของเชื้อ Coronavirus หรือ Middle East Respiratory Syndrome - corona virus (ใช้ตัวย่อว่า MERS-CoV) ตั้งแต่เดือนกันยายน ศกก่อนจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ติดเชื้อ ในซาอุดีฯ ทั้งสิ้น 721 ราย

Diplomatic Quarter,
P.O. Box 94359,
Riyadh 11693

Tel.   (966-11) 488-1174, 488-0797,
        
(966-11) 488-0300, 488-1507
Fax.  (966-11) 488-1179

E-mail. thairuh@mfa.go.th

MAP

Official Days & Hours:
  Sunday - Thursday
  08.00 - 15.00 Hours
 
  Visa Hours :
     09.00 - 12.00 Hours
  Official Weekend :
     Friday & Saturday
 

 

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด
 • ThaiBiz
 • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • Tourism Authority of Thailand
 • Royal Thai Government
 • thaitrade
 • Thaiembassies and Consulates
 • http://www.bangkoksite.com/
 • http://www.sauditimes.com/
 • http://www.saudinf.com/
 • thaiembassy.org/jeddah