ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • บริการกงสุลสัญจรประเทศเลบานอน New
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และสำนักงานแรงงานไทยประจำกรุงริยาด ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศเลบานอน ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงเบรุต เพื่อให้บริการออกหนังสือเดินทาง การแจ้งเกิด งานนิติกรณ์ และให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ ด้านกงสุล และแรงงาน แก่ชาวไทยในเลบานอน มีผู้ขอออกหนังสือเดินทาง 13 ราย งานนิติกรณ์ 12 ราย แจ้งเกิด 3 ราย และขอคำปรึกษาปัญหาแรงงาน 15 ราย
 • โครงการตรวจสุขภาพคนไทยในกรุงริยาด
  ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดบริการตรวจสุขภาพแก่ชาวไทยที่พำนักอยู่ในกรุงริยาดและพื้นที่ใกล้เคียงโดยทีมแพทย์ จิตแพทย์และพยาบาล ผู้เชี่นวชาญ ซึ่งมีผู้มารับบริการกว่า 70 คน รวมทั้งให้ความรู้และข้อแนะนำเกี่ยวกับวิธีการป้องกันเชื้อโรคโคโรน่าไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ จนถึงปัจจุบันยังไม่พบว่ามีคนไทยในกรุงริยาดและเมืองใกล้เคียงติดเชื้อดังกล่าวแต่อย่างใด
 • เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาฯ เดือนมีนาคม 2557
  สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2557 ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เป็นเวลา 2 วัน และจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทาง
 • การให้ความช่วยเหลือ 6 หญิงไทยในเลบานอน
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาดได้รับการร้องเรียนจากสตรีไทย 6 คน ที่ทำงานในประเทศเลบานอนว่าถูกหลอกให้มาทำงาน รวมทั้งบังคับให้ค้าประเวณีด้วย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาดจึงได้ขอความร่วมือจาก สถานเอกอัครราชทูตเลบานอน ณ กรุงริยาดเพื่อแจ้งต่อทางการเลบานอนให้ช่วยเหลือสตรีไทยทั้ง 6 คนโดยด่วน ต่อมาทางการเลบานอนได้ส่งมอบสตรีไทยดังกล่าวให้กับนาง Raya Homsi รักษาการกงสุลกิตติศักดิ์ ณ กรุงเบรุต เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2557 ซึ่งนาง Raya Homsi ได้ส่งสตรีดังกล่าวเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อ 26 มี.ค. 2557 แล้ว

ประกาศ ประกาศ 

ดูทั้งหมด

Diplomatic Quarter,
P.O. Box 94359,
Riyadh 11693

Tel.   (966-11) 488-1174, 488-0797,
        
(966-11) 488-0300, 488-1507
Fax.  (966-11) 488-1179

E-mail. thairuh@mfa.go.th

MAP

Official Days & Hours:
  Sunday - Thursday
  08.00 - 15.00 Hours
 
  Visa Hours :
     09.00 - 12.00 Hours
  Official Weekend :
     Friday & Saturday
 

 

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด
 • ThaiBiz
 • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • Tourism Authority of Thailand
 • Royal Thai Government
 • thaitrade
 • Thaiembassies and Consulates
 • http://www.bangkoksite.com/
 • http://www.sauditimes.com/
 • http://www.saudinf.com/
 • thaiembassy.org/jeddah