• หมายเลข Hotline สายด่วน  เพื่อบริการคนไทย (+966) 058 221 7777 (ฝ่ายกงสุล), (+966) 050 900 2103 (ฝ่ายแรงงาน)

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • งานวันเด็ก ๒๕๖๐ กรุงริยาด New
  ด้วยในวันนี้ วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งถือเป็นวันเด็กแห่งชาติของไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้ร่วมกับโรงเรียนคืนภาษาไทยให้ลูกหลานในกรุงริยาด จัดงานวันเด็กประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. โดยมีผู้เด็กและผู้ปกครอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเกือบ ๑๐๐ คน
 • โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม E-Library หรือ " อัล-มักตาบะห์ อัช-ชามีละห์ " ครั้งที่ 2
  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ชมรมนักศึกษาไทยในกรุงริยาดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด จัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม E-Library หรือ " อัล-มักตาบะห์ อัช-ชามีละห์ " ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดที่ครอบคลุมสมบูรณ์ และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในวงการศึกษาในซาอุดีฯ เพื่อค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ในการทำรายงาน วิจัย หรือวิทยานิพนธ์ ฯลฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องไปเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าจากตำราที่เป็นกระดาษ หรือตำราที่เป็นหนังสือ ทำให้สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว นับเป็นโครงการเรียนรู้ที่มีประโยชน์สำหรับนักศึกษา
 • อุปทูต ณ กรุงริยาด เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ OIC
  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 นายดนัย เมนะโพธิ อุปทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วยนายฐานิศร์ ณ สงขลา กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Dr. Yousef Othaimeen เลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม (Secretary-General of the Organization of the Islamic Conference - OIC) ณ สำนักงานของ OIC ในเมืองเจดดาห์ เพื่อมอบสารแสดงความยินดีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ในโอกาสที่เลขาธิการ OIC ได้รับเลือกตั้งและเข้ารับหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง OIC กับประเทศไทย
 • กงสุลสัญจรครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ กรุงเบรุต ประเทศเลบานอน
  เมื่อวันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายดนัย เมนะโพธิ อุปทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และสำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงริยาด ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ แก่ชุมชนคนไทยที่อาศัยในประเทศเลบานอน ซึ่งเป็นเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศ ประกาศ 

ดูทั้งหมด

Diplomatic Quarter,
P.O. Box 94359,
Riyadh 11693

Tel.   (966-11) 488-1174, 488-0797,
        
(966-11) 488-0300, 488-1507
Fax.  (966-11) 488-1179

E-mail. thairuh@mfa.go.th

           consular_riyadh@hotmail.com

           (Visa inquiry only )

MAP

Official Days & Hours:
  Sunday - Thursday
  08.00 - 15.00 Hours
 
  Visa Hours :
     09.00 - 12.00 Hours
  Official Weekend :
     Friday & Saturday
 

 

 • ลงนาม
 • Thailand Elite
 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • ThaiBiz
 • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • Tourism Authority of Thailand
 • Royal Thai Government
 • thaitrade
 • Thaiembassies and Consulates
 • http://www.bangkoksite.com/
 • http://www.sauditimes.com/
 • http://www.saudinf.com/
 • thaiembassy.org/jeddah