สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สอท. ณ กรุงราบัต

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจพสกนิกรและผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 • พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560
 • ไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัด International Fleet Review ที่พัทยา | Thailand will host the International Fleet Review in Pattaya
  ไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัด International Fleet Review ที่พัทยา ระหว่างวันที่ 13 - 22 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก) | Thailand will host the International Fleet Review in Pattaya on 13 - 22 November 2017. For further information, click.
 • ปีท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะส่งเสริมให้ปี 2561 เป็น "ปีท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" และมีการเผยแพร่ตราสัญลักษณ์สำหรับการส่งเสริมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดการใช้ตราสัญลักษณ์ได้ (คลิก)

Royal Thai Embassy
33 avenue Lalla Meriem, Souissi,
10170 Rabat, Morocco

Tel : +212 5 37 634 603 / 604

E-mail : thaima@menara.ma

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

กิจกรรมของสมาคมนักเรียนไทย 

ดูทั้งหมด
 • กิจกรรมฮาลาเกาะฮ์ (study group) ที่เมืองเตตวน
  เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 นักศึกษาเมืองเตตวนได้จัดกิจกรรมฮาลาเกาะฮ์ (Study Group) เป็นครั้งแรกในเทอมที่ 2 ของปีการศึกษา 2560 โดยมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างตัวแทนนักศึกษาใน 4 หัวข้อ ได้แก่ มารยาทและจริยธรรม มาซีเตาะฮ์ (หญิงรับใช้ของฟาโรฮ์) วิชาฟิกฮ์และวิทยปัญญา และภาษาสนทนา
 • กิจกรรมฮาลาเกาะฮ์ (study group) ที่เมืองมาร์ราเกช ครั้งที่ 3
  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 นักศึกษาไทยในเมืองมาร์ราเกช ได้จัดกิจกรรมเสวนา ฮาลาเกาะฮ์ (Study Group) ในประเด็นดังนี้ 1) การโกหก 3 ประการที่ศาสนาอนุญาติ 2) อะมานะฮ์ (ความรับผิดชอบ) 3) การศึกษา 4) มาเมืองนอกเพื่ออะไร และ 5) ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • กิจกรรมฮาลาเกาะฮ์ (study group) ที่เมืองเฟซ
  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 นักศึกษาไทยประจำเมืองเฟสได้จัดกิจกรรม ฮาลาเกาะฮ (Study Group) และได้มีการเสวนาในหัวข้อ 1) ประวัติศาสตร์อิสลามในโมร็อกโก 2) ประวัติฯ คอลีฟะฮ 3) ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับเจตนา และ 4) อย่าพูดว่าทำไม่ได้หากยังไม่ได้ลองลงมือทำ และปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน
 • ThailandPresents
 • วิทยุสราญรมย์
 • ลงนามแสดงความอาลัย
 • Thailand Elite
 • SEP for SDGs
 • ภาคภูมิแผ่นดินไทย
 • Thaiembassies and Consulates