ข่าวความเคลื่อนไหวมณฑลซานตง : การทดลองปลูกข้าวน้ำทะเล เริ่มแล้ว News

ข่าวความเคลื่อนไหวมณฑลซานตง : การทดลองปลูกข้าวน้ำทะเล เริ่มแล้ว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวน้ำทะเลเมืองชิงต่าว และ Yuanmi Agricultural Science and Technology Co. , Ltd. ได้ร่วมเปิดตัวข้อเสนอโครงการ จีนไพโอเนียร์ เพื่อช่วยปฏิรูปที่ดินเค็มและพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรม

โดยนายหยวน หลงผิง บิดาแห่งข้าวไฮบริดจีน ได้ทดลองปลูกข้าวที่ทนต่อน้ำเค็ม บนพื้นที่ดินเค็มจำนวน 6 แปลง เมื่อวันที่ 28 พ.ค.ที่ผ่านมา นับเป็นก้าวสำคัญในเชิงพาณิชย์ที่ข้าวชนิดนี้ได้ลงพื้นที่ปลูกบนดินต่างประเภทกัน โดยโครงการนี้ได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาทางการเกษตรแบบสมาร์ทตามแบบเกษตร 4.0 เช่น Internet of Things (IoT) Big Data และปัญญาประดิษฐ์ AI และตระหนักถึงการปรับปรุงมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื่องจากประเทศจีน มีพื้นที่ดินเค็มถึง 1 ล้าน ตร.กม. จากพื้นที่ทั้งหมด 9.6 ล้าน ตร.กม. ทั้งนี้ ศูนย์ฯได้ทดลองปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2017

จีนมีดินเค็ม 5 ชนิด และพื้นที่ดินโคลนเสื่อมโทรมที่เหยียนอาน รวมเป็น 6 แห่ง ครั้งนี้ จึงมีการแบ่งพื้นที่ทดลองปลูกเป็น 6 แปลง ในเมืองต่างๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ผลผลิต รสชาติและต้นทุนการปลูกข้าวน้ำทะเล ภายใต้บริบททางพื้นที่ที่ต่างกัน ได้แก่

1.เมืองคัชการ์ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์

2.เมืองต้าชิ่ง มณฑลเฮยหลงเจียง

3.เมืองตงหยิง มณฑลซานตง

4.เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง

5.เมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง

6.เมืองเหยียนอาน มณฑลส่านซี

มีการคาดการณ์ว่า ที่ดินทั้ง 6 แปลงนี้ จะกลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ภายใน 2-3 ปี และพื้นที่ดินเค็มอื่น ๆ จะถูกนำมาใช้เพื่อศึกษาข้าวน้ำทะเลสายพันธุ์อื่นต่อไป โดยทีมวิจัยมีแผนที่จะพัฒนาสายพันธุ์ข้าวน้ำทะเล ให้สามารถเพาะปลูกบนพื้นที่ดินเค็ม 67,000 ตร.กม. ทั่วประเทศจีน ซึ่งประมาณการได้ว่าจะให้ผลผลิตถึง 30 ล้านตันต่อปีสำหรับการเลี้ยงดูประชากรได้ถึง 80 ล้านคน

นอกจากนี้ ยังมีการทดลองปลูกข้าวน้ำทะเลในพื้นที่ทะเลทรายของเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยทีมวิจัยยังประเมินผลการทดลองว่าจะให้ผลผลิตสูงกว่า 7.5 ตันต่อ 10,000 ตร.ม. โดยทีมงานเริ่มลงมือปลูกข้าวแล้วในเดือนมกราคมที่ผ่านมา และคาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ในปลายเดือนมิถุนายน 2018 นี้

 

 

************************

 

จัดทำโดย:ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว