• สายด่วน Hotline 24 ชั่วโมง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว (สำหรับคนไทย)  โทร.๑๗๖ ๖๗๕๑ ๒๗๑๔

ข่าวกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ 

ดูทั้งหมด

Contact Us
Royal Thai Consulate-Genaral, Qingdao
15 Floors, Unit 1504-05 Shangri-La Center Tower,
No. 9 Xiang Gang Zhong Road , Qingdao, PRC 266071.
Tel : +(86-532) 6887 - 7038 , 6887 - 7039
Fax : +(86-532) 6887 - 7036
Email : visa.TAO@mfa.mail.go.th (visa section) / office.TAO@mfa.mail.go.th 

Office hours : 
Monday to Friday 09.00 - 12.00 and 13.00 - 17.00 hrs.
Visa hours :
Monday to Friday 09.30 - 11.30 hrs. (submit application)
Monday to Friday 14.00 - 16.00 hrs. (return application)

Web Links :

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ฯ 

ดูทั้งหมด