• ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักในมณฑลซานตง ในเวลาทำการของฝ่ายกงสุล คือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที +86 532 6887 7039

  • ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง คำเตือนคนไทย รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.thaiembbeij.org/thaiembbeij/th/news-activity/advertise/index.php?ELEMENT_ID=16130

  • สายด่วน Hotline 24 ชั่วโมง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว (สำหรับคนไทย)  โทร.๑๕๖ ๑๐๕๖ ๗๖๗๓

ข่าวกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ 

ดูทั้งหมด

Contact Us
Royal Thai Consulate-Genaral, Qingdao
15 Floors, Unit 1504-05 Shangri-La Center Tower,
No. 9 Xiang Gang Zhong Road , Qingdao, PRC 266071.
Tel : +(86-532) 6887 - 7038 , 6887 - 7039
Fax : +(86-532) 6887 - 7036
Email : thaiqingdao@mfa.go.th

Office hours : 
Monday to Friday 09.00 - 12.00 and 13.00 - 17.00 hrs.
Visa hours :
Monday to Friday 09.30 - 11.30 (summit application)
Monday to Friday 13.30 - 15.30 (return application)

Web Links :

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ฯ 

ดูทั้งหมด