ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ฯ : การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเป็นเวลา 30 วัน ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านพรมแดนทางบก Bulletin

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ฯ : การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเป็นเวลา 30 วัน ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านพรมแดนทางบก

                 ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 30 วัน (ผ.30) ซึ่งจะเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านพรมแดนที่เป็นเขตติดต่อกับพรมแดนทางบก สามารถเข้ามาในประเทศไทยด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน ยกเว้นบุคคลสัญชาติมาเลเซีย  โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

               โดยกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับบุคคลสัญชาติที่ได้รับสิทธิ์ ผ.30 เท่านั้น  ได้แก่  ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยี่ยม บาห์เรน บรูไน แคนาดา สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮ่องกง ฮังการี ไอซ์แลนด์ อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น คูเวต ลิกเทนสไตน์ ลักเซมเบิร์ก โมนาโค เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โอมาน ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ โปรตุเกส กาตาร์ สิงคโปร์ สโลวัก สโลวีเนีย สเปน แอฟริกาใต้ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี อาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

               สำหรับบุคคลสัญชาติที่ได้รับทั้งสิทธิ VoA และสิทธิ ผ.30 หากเดินทางเข้าประเทศไทยทางบกจำนวน 2 ครั้งภายใน 1 ปีปฏิทิน ยังคงสามารถใช้สิทธิ VoA เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยทางบกได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลสัญชาติต่อไปนี้   

               สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย ฮังการี ลิกเทนสไตน์ โอมาน โปแลนด์ สโลวัก สโลวีเนีย รัสเซีย

               ทั้งนี้ การเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางสนามบินระหว่างประเทศจะไม่ได้รับผลกระทบจากกฎกระทรวงดังกล่าว 

               ดังความละเอียดปรากฏตามกฎกระทรวงดังแนบ

ไฟล์แนบ