ข่าวเด่น : การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 News

ข่าวเด่น : การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรือโทโกเมศ  กมลนาวิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงพริทอเรีย โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ
ทีมประเทศไทย รวมถึงชุมชนไทยในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เข้าร่วมพิธีฯ ประมาณ ๔๐ คน

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย เป็นผู้แทนในนามพสกนิกรชาวไทยในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และประเทศในเขตอาณา กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี หลักจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีจอมราชา

นอกจากนี้ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทย รวมถึงชุมชนไทยในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยการจัดซื้ดและบริจาคของใช้จำเป็น ในครัวเรือน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบ้านพัก Mercy House ซึ่งเป็นสถานพักพิงให้กับสตรีและเด็กที่ประสบเหตุตกทุกข์ เป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงหรือเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ และให้ความช่วยเหลือโดยไม่จำกัดเชื้อชาติหรือศาสนา ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ร่วมกันส่งมอบสิ่งของบริจาค โดยมี Sister Colleen Wilkinson และ Sister Mary Mmushi ผู้บริหารบ้านพักเป็นผู้รับมอบ และเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณผู้บริหารบ้านพักที่ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเป็นที่พักพิงให้กับหญิงไทยที่ประสบเหตุตกทุกข์ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 15 ปี