ข่าวเด่น : เวลาการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 News

ข่าวเด่น : เวลาการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

             เนื่องจากเทศบาลเมือง Tshwane ได้ประกาศปิดการจราจรในพื้นที่โดยรอบสนามกีฬา Loftus Versfeld Stadium เพื่อเตรียมการพิธีสาบานตนเพื่อรับตำแหน่งของประธานาธิบดีสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. จนถึงวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 22.00 น. ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรียและพื้นที่ใกล้เคียง ในวันและเวลาดังกล่าว

            ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และฝ่ายกงสุลจะเปิดทำการเป็นเวลาครึ่งวัน ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยผู้ที่ต้องการติดต่อราชการ หรือมีกำหนดรับเอกสารฯ จากสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถติดต่อได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

            จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน