เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
สารคดี ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์248 Pretorius/Hill Street Arcadia,
Pretoria 0083P.O. Box 12080
Hatfield, Pretoria 0028

Tel.  (27-12) 342-5470
Fax. (27-12) 342-4805, 342-3986

Email info@thaiembassy.co.za

Website www.thaiembassy.org/pretoria

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด
  • ลงนามถวายความอาลัย
  • สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • รัฐบาลไทย
  • รัฐสภาไทย
  • Thaiembassies and Consulates
  • การบินไทย
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • กรมการกงสุล