เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562
  เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรือโทโกเมศ กมลนาวิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงพริทอเรีย
 • เวลาการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
  สถานเอกอัครราชทูตฯ และฝ่ายกงสุลจะเปิดทำการเป็นเวลาครึ่งวัน ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยผู้ที่ต้องการติดต่อราชการ หรือมีกำหนดรับเอกสารฯ จากสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถติดต่อได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2562
  สถานเอกอัครราชทูตไทยขอเชิญชวนเยาวชนเชื้อสายไทยที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยคืนถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 15 กรกฎาคม 2562 ที่กรุงเทพมหานครและนครนายก
 • ข้อมูลสำหรับสื่อมวลชนต่างประเทศเข้าร่วมรายงานข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  The Coronation of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun is scheduled to be held in Bangkok, Thailand on 4 – 6 May 2019. On 4 May 2019, His Majesty the King grants a grand audience to members of the Royal Family, the Privy Council, and the Cabinet, as well as senior officials, who will offer their best wishes to His Majesty. On 5 May 2019, a ceremony to bestow His Majesty's Royal Cypher and Royal Title and to grant the royal ranks to members of royalty will take place. Later, His Majesty the King will travel in the royal procession by land around the city. On 6 May 2019, His Majesty the King will appear on a balcony of Suddhaisavarya Prasad Hall in the Grand Palace to grant a grand public audience to the general public, so that they may offer their best wishes to His Majesty. He will later grant an audience to members of the international diplomatic corps, who will offer their felicitations on this special occasion at Chakri Maha Prasad Throne Hall. On this Auspicious occasion, the Public Relations Department (PRD) of the Royal Thai Government issued media accreditation guidelines for members of foreign media who are not based in Thailand and wish to cover the Coronation of King Rama X. The media are required to register for both a “PRD Press Card” and a “Special Press Card” that will be issued by the PRD. The PRD Press Card and the Special Press Card grant access to only the Media Centre for the Coronation of King Rama X, which will be located at the Main Auditorium of Thammasat University, The Prachan Campus, Bangkok, and open during 27 April – 6 May 2019. To acquire the PRD Press Card and the Special Press Card, the media are advised to follow the guidelines provided on the PRD’s website (https://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=7700). In addition to the PRD Press Card and the Special Press Card, members of the media who wish to take video footage or photos of the ceremonies on 5 and 6 May 2019 are further required to register for specific camera platforms located around the venue. The “Stand Selection” form and venue layouts are also available on the abovementioned PRD website. The foreign media are advised that queries regarding the foreign media registration be directed to the Department of Information, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, at e-mail: information03@mfa.go.th or online query form
 • ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร
  ตามที่ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 4 - 16 มี.ค. 2562 บัดนี้ การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 • ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย
  ด้วยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์จำนวน 37 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ หากผู้สนใจประสงค์จะเข้าร่วมการประมูล โปรดติดต่อขอดูพัสดุได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย เลขที่ 248 Hill Street, Corner of Pretorius Street, Arcadia, Pretoria, 0083 จนถึงวันที่ 1 เม.ย. 2562 ทั้งนี้ กำหนดการยื่นเสนอราคาคือวันที่ 2 เม.ย. 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
สารคดี ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์248 Pretorius/Hill Street Arcadia,
Pretoria 0083P.O. Box 12080
Hatfield, Pretoria 0028

Tel.  (27-12) 342-5470
Fax. (27-12) 342-4805, 342-3986

Email info@thaiembassy.co.za

Website www.thaiembassy.org/pretoria

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด
 • ลงนามถวายความอาลัย
 • สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • รัฐบาลไทย
 • รัฐสภาไทย
 • Thaiembassies and Consulates
 • การบินไทย
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • กรมการกงสุล