คนไทยในต่างประเทศ

เบอร์ฉุกเฉินสถานทูตรับเรื่องร้องเรียน/ช่วยเหลือคนไทยในกัมพูชา

เบอร์ฉุกเฉินสถานทูตรับเรื่องร้องเรียน/ช่วยเหลือคนไทยในกัมพูชาสำหรับติดต่อเวลาฉุกเฉินเท่านั้น

0975749682