บริการ

บัตรประชาชน

เนื่องจากอุปกรณ์ทำบัตรประชาชนขัดข้อง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ
ขออภัยที่ไม่สามารถให้บริการทำบัตรประชาชนไทย ณ เวลานี้ 

 

  • การทำบัตรประชาชน
    การทำบัตรประชาชน
    เนื่องจากอุปกรณ์ทำบัตรประชาชนขัดข้อง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ
    ขออภัยที่ไม่สามารถให้บริการทำบัตรประชาชนไทย ณ เวลานี้