บริการ

การช่วยเหลือคนไทยในกรณีฉุกเฉิน

เหตุจำเป็นเร่งด่วน เช่น คนไทยเสียชีวิต/ประสบอุบัติเหตุ/หนังสือเดินทางทูกขโมย

หมายเลขฉุกเฉินสถานเอกอัครราชทูต 077 888 114 (โทรจากในกัมพูชา) หรือ +855 77 888 144 (โทรจากนอกกัมพูชา)

หมายเลข call center 24 ชั่วโมง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย +66 2 572 8442

 

สอบถามข้อมูลทั่วไป (อาทิ การทำหนังสือเดินทางไทย ทะเบียนนิติราษฎร์ นิติกรณ์ วีซ่าไทยสำหรับชาวต่างชาติ)

ข้อมูลบริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ http://www.thaiembassy.org/phnompenh/th/services

หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่

โทร +855 23 726 306 - 10

Email: thaiembassypnh@mfa.mail.go.th

Line ID: Thaiphnompenh

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ 08.00 น. - 17.00 น.