ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต 

ดูทั้งหมด

Royal Thai Embassy, No.196 Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh                           Tel. (855) 23 726 306 - 8 (Auto Line)             Fax. (855) 23 726 303                                     Email: thaiembassy.pnh@mfa.mail.go.th                                                           https://www.facebook.com/thaiembpnp/

 

Stay Connected with mfa.go.th
  • Facebook
  • RSS Feed
  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube