เกาะติดข่าว 

ดูทั้งหมด
 • ขอเรียนเชิญร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมา ทอดถวาย ณ วัดอินโด – กัมพูชา ธรรมนิรมิต กรุงพนมเปญ สังกัดเปรยแวง ขัณฑ์ดังกอร์ กรุงพนมเปญ ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยมีสมเด็จพระอภิศิริสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี บัว ครี สมเด็จพระมหาสังฆราชฝ่ายธรรมยุติแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์
 • พิธีส่งมอบรถพยาบาลพระราชทาน
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา จัดพิธีส่งมอบรถพยาบาลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่กระทรวงสาธารณสุขของราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีนายธัชชยุติ ภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เป็นตัวแทนส่งมอบรถพยาบาลพระราชทานให้กับ H.E. Dr. Mam Bunheng, Minister of Health เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการสาธารณสุขของราชอาณาจักรกัมพูชา ต่อไป
 • การรับสมัครเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ มีความประสงค์เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
 • thaibizcambodia
 • ACMECS