กระทรวงการต่างประเทศ

ที่ตั้ง/แผนที่ โทรศัพท์ อีเมล์

Royal Thai Consulate-General
No. 1, Jalan Tunku Abdul Rahman,
10350 Penang, Malaysia