กระทรวงการต่างประเทศ

ทำเนียบข้าราชการ

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MISS. KANYA CHAIMAN
นางสาว กันยา ใจมั่น
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. CHATCHAWED CHARTSUWAN
นาย ชัชเวทย์ ชาติสุวรรณ
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. THAKUR PHANIT
นาย ฐากูร พานิช
 
MR. SUPOTE ISARANKURA NA AYUDHAYA
นาย สุพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

Consul-General

 
Residence :

Tel.
Fax.

 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MRS. ATCHARA SERIPUTRA
นาง อัจฉรา เสริบุตร
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. JULLAPONG NONSRICHAI
นาย จุลพงษ์ โนนศรีชัย
 

ปลัดกระทรวง
 
MR. THEERAKUN NIYOM
นาย ธีรกุล นิยม
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MRS. CHOLCHINEEPAN CHIRANOND
นาง ชลชินีพันธุ์ ชีรานนท์
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. KARN CHIRANOND
นาย กาญจน์ ชีรานนท์
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
L.T. AKRASID AMATAYAKUL
ร้อยโท อัครสิทธิ์ อมาตยกุล
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. VORAVEE WIRASAMBAN
นาย วรวีร์ วีระสัมพันธ์
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. APICHIT ASATTHAWASI
นาย อภิชิต อสัตถวาสี
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. SUKHO PIROMNAM
นาย สุโข ภิรมย์นาม
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. BANDHIT SOTIPALALIT
นาย บัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. SUPHOT DHIRAKAOSAL
นาย สุพจน์ ธีรเกาศัลย์
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. ADISAK PANUPONG
นาย อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. KOSIT CHATPAIBOON
นาย โฆษิต ฉัตรไพบูรณ์
 

นักการทูต
 
MRS. VASANA TIENCHAI
นาง วาสนา เทียนชัย
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. CHAISIRI ANAMARN
นาย ชัยสิริ อนะมาน
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. ISINTHORN SORNVAI
นาย อิสินธร สอนไว
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. KASIVAT PARUGGAMANONT
นาย กาศิวัฒน์ ปะรักกะมานนท์
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. PIAMSAK MILINTACHINDA
นาย เปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. ANUCHA OSATHANOND
นาย อนุชา โอสถานนท์
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. OUM MAOLANON
นาย อุ้ม เมาลานนท์
 

Minister
 
MR. SAKARN SUTHIPRADIT
นาย สการ สุทธิประดิษฐ์
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. CHARIVAT SANTAPUTRA
นาย จริย์วัฒน์ สันตะบุตร
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MRS. ASHA DVITIYANANDA
นาง อัชฌา ทวีติยานนท์
 

หัวหน้าฝ่าย
 
MISS SUNTAREE WORACHANANUNT
นางสาว สุนทรี วรชนะนันท์
 

รองปลัดกระทรวง
 
MRS. CHITRIYA PINTHONG
นาง จิตริยา ปิ่นทอง
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MISS CHANTIPHA PHUTRAKUL
นางสาว จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. THINAKORN KANASUTA
นาย ทินกร กรรณสูต
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. PHITHAK PHROMBUBPHA
นาย พิทักษ์ พรหมบุบผา
 

รองปลัดกระทรวง
 
MR. PRAVIT CHAIMONGKOL
นาย ประวิตร์ ชัยมงคล
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. MANOP MEKPRAYOONTHONG
นาย มานพ เมฆประยูรทอง
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. SUPHAT CHITRANUKROH
นาย สุพัฒน์ จิตรานุเคราะห์
 

 
 
MR. APINAN PHATARATHIYANON
นาย อภินันท์ ภัทรธิยานนท์
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. WIDHYA BHOOLSUWAN
นาย วิทยา พูลสุวรรณ
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. OPAS CHANTARASAP
นาย โอภาส จันทรทรัพย์
 

 
 
MISS VORARATANA KIATANAVITH
นางสาว วรรัตน์ เกียรติธนาวิทย์
 

เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
 
MRS. PHENCHOME INCHAROENSAK
นาง เพ็ญโฉม อินเจริญศักดิ์
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. SUVIDHYA SIMASKUL
นาย สุวิทย์ สิมะสกุล
 

Deputy Consul-General
 
MR. CHOWARIT SALITULA
นาย เชาวฤทธิ์ สาลิตุล
 

Minister Counsellor
 
MISS SAUWAROT KANCHANAPOOM
นางสาว เสาวรส กาญจนภูมิ
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. SUWIT SAICHEUA
นาย สุวิทย์ สายเชื้อ
 

นักการทูต
 
MOM LUANG (M.L.) SUPARAT DEVAKUL
หม่อมหลวง สุภรัตน์ เทวกุล
 
MR. SUPHOT YANTHUKIJ
นาย สุพจน์ ยานธุกิจ

Consul-General

 
Residence :

Tel.
Fax.

 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. CHET DHERAPATTANA
นาย เชต ธีรพัฒนะ
 

เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
 
MRS. RUSHDA THAVARAVEJ
นาง รัชฎา ถาวรเวช
 

นักการทูต
 
MRS. SIRIPORN PANUPONG
นาง สิริพร ภาณุพงศ์
 

อธิบดี
 
MR. SUTHEE NA LUMPANG
นาย สุธี ณ ลำปาง
 

Minister Counsellor
 
MR. APICHART VARNAYANA
นาย อภิชาติ วรรณายน
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. PRADAP PIBULSONGGRAM
นาย ประดาป พิบูลสงคราม
 

เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
 
MR. SNANCHART DEVAHASTIN
นาย สนั่นชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 

เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
 
Miss SIREE BUNNAG
นางสาว สิรี บุนนาค
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MRS. CHARUWAN THIEMTHAD
นาง จารุวรรณ เทียมทัด
 

Deputy Consul-General
 
MR. TAKERNGSAK LEKKLAR
นาย เถกิงศักดิ์ เหล็กกล้า
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. PICHAI ISRAPHAKDI
นาย พิชัย อิศรภักดี
 
MR. CHARAN PLANGTRAKUL
นาย จรัล ปลั่งตระกูล

Consul-General

 
Residence :

Tel.
Fax.

 

Minister Counsellor
 
MISS BENJAMAS NGERNWATTHANA
นางสาว เบญจมาศ เงินวัฒนะ
 

Minister
 
MRS. WAESONG DALENG
นาง แวซง ดาเล็ง
 

Minister Counsellor
 
MR. AAJIN DITTA-IN
นาย อาจินต์ ดิษฐอินทร์
 
MR. ARTAPORN PUTHIKAMPOL
นาย อรรถพร พุทธิกำพล

Consul-General

 
Residence :

Tel.
Fax.

 
MR. PRAPHAT CHANTAHARN
นาย ประภาส จันทหาร

Consul-General

 
Residence :

Tel.
Fax.

 

First Secretary
 
MRS. WANNA SUDJIT
นาง วรรณา สุดจิตร
 

Minister Counsellor
 
MR RAVEE PRACHAUBMOH
นาย รวี ประจวบเหมาะ
 

อธิบดี
 
MR. ITTIPORN BOONPRACONG
นาย อิทธิพร บุญประคอง
 

Deputy Consul-General
 
MR. WANNA PERNGMARK
นาย วรรณะ เพิงมาก
 

Deputy Consul-General
 
MR. MONGKOL PROMPAYUCK
นาย มงคล พรหมพยัคฆ์
 

Deputy Consul-General
 
MR. NIRAN BOONJIT
นาย นิรันดร์ บุญจิต
 

Deputy Consul-General
 
MRS. VARUNEE VIRAPHAT
นาง วารุณี วีระพัฒน์
 

 
 
MR. SUHAT SUNGCHAYA
นาย สุหัตถ์ สังชญา
 

นักการทูต
 
MR. SUVAT POOPATANAPONG
นาย สุวัตถิ์ ผู้พัฒนะพงศ์
 

นักการทูต
 
MRS. SONGSAP KACHENCHAI
นาง ทรงทรัพย์ คเชนทร์ชัย
 

Minister
 
MISS CHANANTA DHIRAVIBULYA
นางสาว ชนันทา ธีระวิบูลย์
 

 
 
MR. ANNOP CHANKITISAKOON
นาย อรรณพ จันทร์กิติสกุล
 

เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
 
MR. SURAKRAI LEKKLAR
นาย สุรไกร เหล็กกล้า
 

นักวิชาการเงินและบัญชี
 
MISS SIRIPORN SUNTISUBPOON
นางสาว ศิริพร สันติทรัพย์พูล
 
MR. UDOM SAPITO
นาย อุดม สาพิโต

Consul-General

 
Residence :

Tel.
Fax.

 

Minister Counsellor
 
MR. SURAPOL KOTESRIMUANG
นาย สุรพล โคตรศรีเมือง
 

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
 
MR SONGPHOL SUKCHAN
นาย ทรงพล สุขจันทร์
 

Consul
 
MR. THONGBERM SOOKPRAPHAI
นาย ทองเบิ้ม สุขประไพ
 

Consul
 
MR. SUEBSAI PHANTHUMACHINDA
นาย สืบสาย พันธุมจินดา
 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
MISS SUCHIT LEERACOMSON
นางสาว สุจิตต์ ลีรคมสัน
 

Minister
 
MRS. PLOENPIT MEEMESKUL
นาง เพลินพิศ มีเมศกุล
 

Minister Counsellor -
 
MR. OMSIN SINGHAKLANGPOL
นาย ออมสิน สิงหกลางพล
 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
 
MR. APIRATH VIENRAVI
นาย อภิรัฐ เหวียนระวี
 

First Secretary
 
MR. PRAYOON CHATPHAISAL
นาย ประยูร ชัฏไพศาล
 

นักการทูต
 
MRS. RENU CHAISUWAN
นาง เรณู ชัยสุวรรณ
 

First Secretary
 
MISS KAKANANG KRAJANGWONG
นางสาว คคนางค์ กระจ่างวงษ์
 

นิติกร
 
MR. VIBUL UDOMSAPSANTI
นาย วิบูลย์ อุดมทรัพย์สันติ
 

Minister Counsellor
 
MRS. VANIDA SUWANKIRI
นาง วนิดา สุวรรณคีรี
 

Minister Counsellor
 
MR. SORAYUT CHASOMBAT
นาย สรยุทธ ชาสมบัติ
 

ผู้อำนวยการสถาบัน
 
MR VITAVAS SRIVIHOK
นาย วิทวัส ศรีวิหค
 

นักทรัพยากรบุคคล
 
MISS THITHAYAPORN SARANAGA
นางสาว ฑิตยาภรณ์ สาระนาค
 

First Secretary
 
MR. SUDHISARN VIBULYASEK
นาย สุทธิสาร วิบูลยเสข
 

Counsellor
 
MRS. PANTIPA PRATOOMTIP
นาง พรรณทิพา ประทุมทิพย์
 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
MISS VALAILUK TOSASUKHA
นางสาว วลัยลักษณ์ โตษะสุข
 

Minister Counsellor
 
MR. MONTRI KITTIWANGCHAI
นาย มนตรี กิตติวังชัย
 

เจ้าพนักงานธุรการ
 
MR. VISUT PONGSUWAN
นาย วิสุทธิ์ พงษ์สุวรรณ
 

นักวิเทศสหการ
 
MRS SUTTAMON CHAWANG
นาง ศุทธมน ฉวาง
 

นักทรัพยากรบุคคล
 
MR. SAILOM VUTTISOMBOON
นาย สายลม วุฒิสมบูรณ์
 

First Secretary
 
MRS PAWAREE XUTO
นาง ปวรี ชูโต ชัยปฏิยุทธ
 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
MISS SUCHAVADEE JITSINTUNUN
นางสาว สุชาวดี จิตสินธุนันท์
 

เจ้าพนักงานธุรการ
 
MRS. RACHANEE THONGSIMA
นาง รัชนี ทองสิมา
 

Consul
 
MRS. AEUY-AREE GAJASENI TONGBOR
นาง เอื้อยอารี คชเสนี ทองบ่อ
 

Counsellor
 
MR. PISIT PICHITMARN
นาย พิสิฏฐ์ พิชิตมาร
 

เจ้าพนักงานธุรการ
 
MISS DUANGPORN SUWANCHAIYONG
นางสาว ดวงพร สุวรรณชัยยง
 

เจ้าพนักงานธุรการ
 
MRS. SMORN JUNCHIY
นาง สมร จันทร์ฉาย
 

เจ้าพนักงานธุรการ
 
MRS. PRAPHASIRI PLIANSRI
นาง ประภาศิริ เปลี่ยนศรี
 

นักการทูต
 
MRS SUPHAWADEE WONGSAWASDI
นาง ศุภวดี วงษ์สวัสดิ์
 

Counsellor
 
MR. KUDATARA NAGAVIROJ
นาย กุฎาธาร นาควิโรจน์
 

Second Secretary
 
MR. PRAMOTE PRAMOONSAB
นาย ปราโมทย์ ประมูลทรัพย์
 

นักการทูต
 
MRS. CHOMQUAN PINYOWIT
นาง จอมขวัญ ภิญโญวิทย์
 

นายช่างไฟฟ้า
 
MR. AMNAJ SANGKHA-INDRA
นาย อำนาจ สังขอินทร์
 

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
 
MR. APISIT SRISUMRAN
นาย อภิสิทธิ์ ศรีสำราญ
 

 
 
MISS PUNYARVI KULVACHIRAVARNA
นางสาว ปุณยวีร์ กุลวชิราวรรณ์
 

เจ้าพนักงานธุรการ
 
MR. SOMPONG PORNKULWAT
นาย สมพงษ์ พรกุลวัฒน์
 

เจ้าพนักงานธุรการ
 
MR. UTHAI TANDULASAWAD
นาย อุทัย ตัณฑุลสวัสดิ์
 

เจ้าพนักงานธุรการ
 
MISS SRIWANNA LOSIRIPANYA
นางสาว ศรีวรรณา โล่ศิริปัญญา
 

เจ้าพนักงานธุรการ
 
MR. PRAKASIT SUHONGSA
นาย ประกาศิต สุหงษา
 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
MRS. NATANATH SRIVATANACHAI
นาง ณัฐนาถ ศรีวัฒนะชัย
 

นักการทูต
 
MISS PIYATIDA MEESAWAN
นางสาว ปิยธิดา มีสวรรค์
 

เจ้าพนักงานธุรการ
 
MISS ARPASNEE KIDMOH
นางสาว อาภัสณี คิดเหมาะ
 

First Secretary
 
MISS WICHAWAN NIYOMYATH
นางสาว วิชชวรรณ นิยมญาติ
 

Second Secretary
 
MRS. PATCHARA SIRIKUPTAMAS
นาง พัชรา ศิริคุปต์มาศ
 

เจ้าพนักงานธุรการ
 
MRS. WATTANA PETCHPORNPRAPAS
นาง วัฒนา เพ็ชรพรประภาส
 

เจ้าพนักงานธุรการ
 
MRS. PORNPIMOL THEPRUANGCHAI
นาง พรพิมล เทพเรืองชัย
 

นายช่างไฟฟ้า
 
MR. KAISORN SUWANKAISORN
นาย ไกสอน สุวรรณไกษร
 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
MISS WANNEE JENPAICHIT
นางสาว วรรณี เจนไพจิตร์
 

นักทรัพยากรบุคคล
 
MISS DUANGHATHAI CHENCHAIVITHA
นางสาว ดวงหทัย เจนใจวิทย์
 

เจ้าพนักงานธุรการ
 
MISS NANTAWAN POWTAVEE
นางสาว นันทวรรณ์ เผ่าทวี
 

เจ้าพนักงานธุรการ
 
MRS. PIMNIPA KITTIKHUNKRAISORN
นาง พิมพ์นิภา กิตติคุณไกรสร
 

 
 
MRS. SAIYUD JOTIKAPUKKANA
นาง สายหยุด โชติกะพุกกณะ
 

Vice-Consul
 
MRS PARANEE KLAISUBAN WATTHAMMAWUT
นาง ปารณีย์ คล้ายสุบรรณ์ วัฒน์ธรรมาวุธ
 

นักการทูต
 
MISS NOPNALAT NANTAVANOTAYAN
นางสาว นพนลัท นันทวโนทยาน
 

เจ้าพนักงานธุรการ
 
MR. PAISAL KONGTHON
นาย ไพศาล คงทน
 

 
 
MR. WACHIRAWIT LAOHASUKPHISAN
นาย วชิรวิชญ์ เลาหสุขไพศาล
 

เจ้าพนักงานธุรการ
 
MRS. JONGKOLKORN SINGKLEE
นาง จงกลกร สิงห์คลี
 

หัวหน้ากลุ่ม
 
MR. SANGKOM DAMRONGYUTHABHUM
นาย สังคม ดำรงยุทธภูมิ
 

ผู้อำนวยการส่วน
 
MRS. CHITTIMAS KONGPOLPROM
นาง จิตติมาส กองพลพรหม
 

นักทรัพยากรบุคคล
 
MRS. PUNICA VASASIRI
นาง ปุณิกา วาสะสิริ
 

ผู้อำนวยการส่วน
 
MRS. SUTHANONE FUNGTAMMASAN
นาง สุธานันท์ ฟุ้งธรรมสาร
 

เจ้าพนักงานธุรการ
 
MRS. PRAPA ONNOM
นาง ประภา อ่อนน้อม
 

ผู้อำนวยการส่วน
 
MRS. PHANPAGA CHONNAPASATID
นาง พรรณผกา ชลนภาสถิตย์
 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
MRS. SUREE KANANURUGSA
นาง สุรีย์ คณานุรักษ์
 

เจ้าพนักงานธุรการ
 
MRS. PORNKAMON SUKPINIT
นาง พรกมล สุขพินิจ
 

เจ้าพนักงานพัสดุ
 
MISS PIYAPORN PROMBINGN
นางสาว ปิยะพร พรมใบเงิน
 

ผู้อำนวยการส่วน
 
MR. VORAVUD TOMON
นาย วรวุฒิ โตมอญ
 

 
 
MRS. SUPATTRA NAPAJAENG
นาง สุพัตรา นภาแจ้ง
 

 
 
MISS APORN CHAIMONGKOL
นางสาว อาภรณ์ ชัยมงคล
 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
MRS. SAIPIN NUANGJUMNONG
นาง สายพิน เนื่องจำนงค์
 

 
 
MRS. WANPEN PHONGKEHA
นาง วันเพ็ญ ผ่องเคหา
 

Consul
 
MRS. SURAI KRAJANGWONGS
นาง สุไร กระจ่างวงษ์
 

เจ้าพนักงานธุรการ
 
MRS. PORNTIP ANAMAN
นาง พรทิพย์ อนมาน
 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
MR. AMORNPONG PHOOKPAT
นาย อมรพงษ์ ผูกพัทธิ์
 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
MRS. SOMSRI FAGFOOMSILPA
นาง สมศรี ฟักฟูมศิลป์
 

นักการทูต
 
MISS KRONGKWAN TRAITONGYOO
นางสาว ครองขวัญ ไตรทองอยู่ (ลาคลอดบุตร)
 

นักการทูต
 
MISS MONTAKAN HENGSUWAN
นางสาว มนทกานติ เฮงสุวรรณ
 

First Secretary
 
MISS KANOKWAN KETCHAIMAS
นางสาว กนกวรรณ เกตุชัยมาศ
 

นักการทูต
 
MR MAES SUWANTRA
นาย เมษ สุวรรณตรา
 

นักการทูต
 
MISS INTU-ON GARNJANAGOONCHORN
นางสาว อินทุอร กาญจนกุญชร
 

เจ้าพนักงานธุรการ
 
MRS. LASIDA SUPHAROMSRI
นาง ลษิดา ศุภรมย์ศรี
 

นักการทูต
 
MR SUN THATHONG
นาย ศันต์ ธาตุทอง
 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
MR. SOMPONG CHALALAI
นาย สมปอง ชลาลัย
 

นักการทูต
 
MR. SAKKORN JANYAPHADUNGPONG
นาย ศรรกร จรรยาผดุงพงศ์
 

 
 

นาย วิชัย โพธิ์อ่อน
 

ส่วนสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
 
 
 

- ฝ่ายปฏิบัติการระบบงานสารสนเทศ
 
 
 
 

ฝ่าย 1 (การเมือง/ความมั่นคง/สารนิเทศ/สหรัฐฯ
 
 
 
 

ฝ่าย 2 (เศรษฐกิจสหรัฐฯ/การเมือง/เศรษฐกิจแคนาดา
 
 
 
 

- ฝ่ายเครือข่ายระหว่างประเทศ
 
 
 
 

- ฝ่ายบำรุงรักษาอุปกรณ์ ICT
 
 
 
 

กลุ่ม FAOC/วิจัยและพัฒนา
 
 
 
 

กลุ่มงานสัมนาและเผยแพร่
 
 
 
 

ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ
Planning and Monitoring
 
 
E-mail. tica01@mfa.go.th
 

นักวิเทศสหการ
 
MISS PATTAMA INTO
นางสาว ปัทมา อินโต
 

งบประมาณบูรณาการ(กองคลัง)
 
 
 
 

ฝ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
 
 
 

เงินนอกงบประมาณ
 
 
 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี
 
MRS. PORNPIMOL VANICHANON
นาง พรพิมล วนิชชานนท์
 

- ฝ่ายระบบ E-mail/VoIP