กระทรวงการต่างประเทศ

ทำเนียบข้าราชการ

Deputy Consul-General and Acting Consul-General

 
นาย สุขุม สมประสงค์
MR. SUKOOM SOMPRASONK
- VOIP 520722
 

Consul

 
เรือตรี ปิยพันธุ์ อติแพทย์
SUB LT PIYAPAN ATIPATYA
- VOIP 520723
 

Consul

 
นาย ฤทธิชัย ทับสุวรรณ
MR. RITTICHAI TUBSUWAN
- VOIP 520724
 

Vice-Consul

 
นางสาว อมรรัตน์ กังวาลโชติ
MISS. AMORNRAT
- VOIP 520725