สถานกงสุลใหญ่ ณ ปีนัง จัดเทศกาล Thai Festival 2019 ที่ Penang News

สถานกงสุลใหญ่ ณ ปีนัง จัดเทศกาล Thai Festival 2019 ที่ Penang

            เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562ที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง  ได้จัดกิจกรรม Thai festival 2019 ที่ห้างสรรพสินค้า Straits Quay โดยได้รับเกียรติจากทางมุขมนตรีรัฐปีนัง นาย Chow Kon Yeow มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสินค้าและอาหารไทยและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์จากไทย นอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
            ในปีนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างภาลักษณ์ที่ดีกับประเทศไทยด้วย โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนในปีนัง จึงได้เชิญองค์กรบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่นมูลนิธิพุทธ Tzu Chi และองค์กรเอ็นจีโอ Tenaganita มาร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆในด้านการให้ความช่วยเหลือคนในชุมชน การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายในงานมีการส่งเสริมให้ลดการใช้ถุงพลาสติกและการให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกและกำจัดขยะที่ย่อยสลายได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Greener Penang ของรัฐบาลปีนังด้วย
            ทั้งมีมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งชาวมาเลเซียที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นและนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากมาเข้าร่วมงาน ซึ่งมีผู้ประกอบการจากไทยมมาร่วมออกร้านกว่า 30 ร้าน (จาก 38ร้าน)และในปีนี้ชมรมครัวไทยในปีนังก็ได้ม่ร่วมออกร้านด้วย เช่นกัน

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้