พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต : การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต : การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร โดยนิมนต์พระครูปัญญาศาสนานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดปิ่นบังอร(นอก)  เจ้าคณะรัฐปีนัง และพระสงฆ์จากรัฐปีนังและรัฐใกล้เคียงรวมจำนวน ๘ รูป ประกอบพิธีฯ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ โดยมีข้าราชการ คู่สมรส และลูกจ้างท้องถิ่นของสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยชาวไทยและชาวสยามในรัฐปีนังและรัฐใกล้เคียงประมาณ ๕๐ คน

ก่อนการประกอบพิธีฯ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมพิธีว่า นอกจากการร่วมกันเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แล้ว ขอให้ตั้งใจทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล