พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต : พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดปิ่นบังอร รัฐปีนัง News

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต : พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดปิ่นบังอร รัฐปีนัง

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 นางสาวเอกจิต กรัยวิเชียร กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดปิ่นบังอร รัฐปีนังพิธีฯ เริ่มโดยกงสุลใหญ่ฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯการรับศีล ฟังธรรม พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ 150 คน