ข่าวกิจกรรม / Activities : ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันชกมวยไทย  ณ ห้างสรรพสินค้า Prangin Mall เมืองปีนัง News

ข่าวกิจกรรม / Activities : ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันชกมวยไทย ณ ห้างสรรพสินค้า Prangin Mall เมืองปีนัง

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังได้มอบหมายให้นายฤทธิชัย ทับสุวรรณ กงสุล เป็นแขกเกียรติยศในพิธีเปิดการแข่งขันชกมวยไทย (Prangin Mall Muaythai Challenge ๒๐๑๘) ณ ห้างสรรพสินค้า Prangin Mall นครปีนัง ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนหลักจากห้างสรรพสินค้า Prangin Mall และสมาคมมวยไทยแห่งรัฐปีนัง (Penang Muaythai  Association)

ในช่วงพิธีเปิด นายฤทธิชัยฯ ได้กล่าวขอบคุณห้างสรรพสินค้า Prangin Mall สมาคมมวยไทยแห่งรัฐปีนัง และผู้ให้การสนับสนุนอื่นๆ ที่ได้ช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์ทางด้านกีฬาชกมวยของประเทศไทยให้แก่ชาวนครปีนัง นอกจากนี้ การแข่งขันกีฬาชกมวยยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวไทยและชาวมาเลเซีย ตลอดจนช่วยให้ประชาชนตื่นตัวที่จะดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอีกด้วย