ข่าวกิจกรรม / Activities : ชมรมนักศึกษาไทยในตอนเหนือของประเทศมาเลเซียเข้าพบรักษาราชการกงสุลใหญ่ฯ News

ข่าวกิจกรรม / Activities : ชมรมนักศึกษาไทยในตอนเหนือของประเทศมาเลเซียเข้าพบรักษาราชการกงสุลใหญ่ฯ

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมนักศึกษาไทยในตอนเหนือของประเทศมาเลเซียได้เข้าพบนายสุขุม สมประสงค์ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ และจัดประชุมประจำปีของชมรมฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และแผนการดำเนินการโครงการในปี ๒๕๖๑ และเลือกตั้งประธานชมรมคนใหม่

ในโอกาสนี้ นายสุขุมฯ ได้ให้โอวาทและคำแนะนำ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มนักศึกษาดังกล่าว และได้ทำพิธีมอบงบประมาณสนับสนุน “โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการพูด และบุคลิกภาพผู้นำสำหรับนักศึกษาไทยในมาเลเซีย ครั้งที่ ๒” (โครงการ Talk Like Pro) ซึ่งชมรมนักศึกษาฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ เมษายน ๒๕๖๑