ข่าวกิจกรรม / Activities : รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังเข้าเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2561 ที่รัฐเกดะห์ News

ข่าวกิจกรรม / Activities : รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังเข้าเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2561 ที่รัฐเกดะห์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุขุม สมประสงค์ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังได้เดินทางไปวัดนิโครธาราม เมืองอลอร์สตาร์ รัฐเกดะห์ เพื่อเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ตามคำเชิญของคณะสงฆ์รัฐเคดาห์-เปอร์ลิส และรัฐใกล้เคียง

ในการสอบครั้งนี้ มีพระราชมงคลศีลคุณ เจ้าคณะรัฐเคดาห์-เปอร์ลิส เป็นประธานอำนวยการสอบ โดยมีการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโทและชั้นเอก สำหรับฆราวาส และสอบนักธรรมตรี โท และเอกสำหรับพระภิกษุ  ผู้เข้าสอบประกอบด้วยเยาวชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย หรือคนสยาม ประมาณ 350 คน และพระภิกษุคนสยามประมาณ 30 รูป  

นายสุขุมฯ ได้กล่าวให้กำลังใจต่อผู้เข้าสอบ โดยกล่าวถึงความสำคัญของพุทธศาสนา และการทำนุบำรุงพุทธศาสนาในมาเลเซียโดยคนสยาม ซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างไทยและมาเลเซีย และมีส่วนในการสร้างความสงบร่มเย็นในชุมชนและสังคมของมาเลเซียโดยส่วนรวม