ข่าวกิจกรรม / Activities : ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา  ณ อนุสรณ์สถานทหารผู้เสียชีวิตในสงคราม ณ รัฐปีนัง  News

ข่าวกิจกรรม / Activities : ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถานทหารผู้เสียชีวิตในสงคราม ณ รัฐปีนัง

ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา

ณ อนุสรณ์สถานทหารผู้เสียชีวิตในสงคราม ณ รัฐปีนัง

 

               เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังได้มอบหมายให้นายฤทธิชัย ทับสุวรรณ กงสุล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในงาน Remembrance Day Ceremony ครั้งที่ ๑๖ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ณ อนุสรณ์สถานทหารผู้เสียชีวิตในสงคราม หรือที่รู้จักกันในนาม Cenotaph Esplanade รัฐปีนัง โดยมีนายลิม กวน เอง มุขมนตรีของรัฐปีนังเป็นประธานในพิธี และมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำมาเลเซีย ผู้แทนจากฐานทัพอากาศออสเตรเลีย เมืองบัตเตอร์เวิร์ท และกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศในรัฐปีนังเข้าร่วมด้วย

               ในช่วงพิธีเปิด พลตรี Sivarajan KM Ramanathan ประธาน Penang Veteran Association ได้ประกาศขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมพิธีฯ ในการไว้อาลัยและระลึกถึงเหล่าทหารผู้เสียชีวิตในสงคราม

 

--------------------------------------